FERIE z KSPWinter Holidays with KSP

zapraszamy
12 - 16 II 2018
i 19 - 23 II 2018
w godzinach 7.30 - 16.30


12th - 16th February 2018
and 19 th - 23rd February 2018
from 7.30 am - 16.30 pm 

Międzynarodowy Dzień Pizzy Zerówek

International Pizza Day of Class "0"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy klasy 0a i 0b wybrały się do pizzerii Dominium,aby nauczyć się robić przepyszną włoską pizzę. Zerówkowicze poznali historię pizzy,a następnie samodzielnie wykonali ten przysmak. Po przyrządzeniu oraz zjedzeniu pizzy każdy uczestnik otrzymał dyplom Małego Pizzera. Wszyscy bawili się wspaniale!

On International Pizza Day, pupils of classes 0a and 0b went to the Dominium pizzeria to learn how to make a delicious Italian pizza. The kids were introduced to the history of pizza, and then they made the delicacy by themselves. After preparing and eating the pizza, each participant received the Diploma of Little Pizza Cook. Everyone was having a great time!

12

Więcej…

Karnawał najmłodszych

Carnival of the youngest

Karnawału ciąg dalszy! W szkolnym klubie COOLTURA została zorganizowana zabawa karnawałowa. 5 lutego świetnie bawili się uczniowie II oraz III klas, natomiast młodsi świętowali karnawał w środę 7 lutego. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w tanecznych konkursach i zabawach za co zostali nagrodzeni. Uwagę zwracały wyjątkowe tego dnia stroje i przebrania. Na balu nie mogło również zabraknąć słodkiego poczęstunku.

Carnival continued! The school club COOLTURA organized a carnival party.On February 5th students of classes II and III had a great time, while the younger ones celebrated the carnival on Wednesday, February 7th. All students willingly took part in dance competitions and games for which they were rewarded. Special attention was paid to fancy costumes. The ball also could not miss a sweet treat.

12

Więcej…

Dyskoteka karnawałowa

Carnival disco

Dnia 31. stycznia w środę uczniowie klas 4. i 5. bawili się na dyskotece karnawałowej w klubie KSP. Samorząd Szkolny zadbał o rozmaite przekąski i napoje zgodnie z listą życzeń uczestników imprezy. Przewodniczący szkoły Bartek Klamczyński zajął się wyborem przebojów muzycznych. Trzy najlepiej przebrane i tańczące osoby dostały słodkie nagrody, byli to Oliwia Potęga, Sara Pawlak i Aleksander Kukla. Oskar Gad zasłużył na wyróżnienie grona pedagogicznego za świetny taniec.

On January 31st, students of the 4th and 5th grades were having fun at a carnival disco at the KSP club. The School Council took care of various snacks and drinks according to the list of participants' wishes. The Board's Chairman, Bartek Klamczyński dealt with the selection of musical hits. Three students, out of all participants, won awards for the best costume and dance. They received sweet prizes. The awarded students were Oliwia Potęga, Sara Pawlak and Aleksander Kukla. Oskar Gad deserved the award of the pedagogical team for his remarkable dance.

0102

Poeksperymentujmy!

Let us experiment!

Na ostatnich zajęciach dużo eksperymentowaliśmy. Najpierw zamknęliśmy galaktykę w słoiku, a następnie sprawdziliśmy co się stanie, gdy połączymy olej, barwniki spożywcze i tabletki musujące. Efekt był niesamowity. W szklance powstał taniec kolorowych bąbelków. Wszyscy ze zdumieniem obserwowali powstałe zjawisko.

During our last classes we did a lot of experiments. First, we closed the galaxy in a jar and next we checked what was going to happen when we mix oil, fizzy pills and dyes. The effect was amazing. In a glass, there was a dance of colourful bubbles. Everyone was watching this great phenomenon!

12

Koncert Noworoczny

New Year's Concert

W sobotę 23 stycznia 2018 odbył IV Noworoczny Koncert, nasi uczniowie tym razem prezentowali utwory o tematyce świątecznej. Licznie zgromadzona publiczność długo oklaskiwała młodszych i trochę starszych artystów.

On Saturday, January 23, 2018, we held the 4th New Year's Concert. This time our students presented Christmas songs. Our great audience applauded the youngest, and a bit older artists, for a long time.

0102

Więcej…

Konkurs plastyczny

Art competition

Przedstawiamy wygraną w konkursie plastycznym realizowanym na zajęciach sztuki wizualne. Celem konkursu był projekt wymarzonego dywanu. Dziewczynki z klasy 3e, autorki zwycięskich projektów, w nagrodę dostały swoje wymarzone dywany, które szczęśliwe zabrały do domu.

We would like to present the winners of the art competition which was realized during the Visual Art club. The aim of the competition was to design the dream carpet. The girls from class 3e, authors of the winning designs, received their dream carpets as prizes and they happily took them home.

IMG 20180122 141800IMG 20180122 141810

Dzień Babci i Dziadka

The Grandparent’s Day

W styczniu uczniowie KSP świętowali wraz z Babciami i Dziadkami bardzo ważny dzień w roku – Dzień Babci i Dziadka. Dzieci wystąpiły przed liczną publicznością z uśmiechami na twarzach, a następnie zaprosiły Gości na poczęstunek oraz rozdały im prezenty.

In January pupils with their grandparents celebrated very important day in the year – the Grandparent’s Day. Pupils performed in front of the large audience with smiles on their faces, then they invited the guests for a snack and they gave out the presents.

0103

Więcej…

Strona 1 z 61