Dzień Europy

The Day of Europe

Jak co roku uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Europy. W tym roku, uczniowie klas 5-8 i 3 gimnazjum zaprosili uczniów klas 0-4 do wzięcia udziału w warsztatach - wędrówce po krajach Europy. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z informacjami dotyczącymi Hiszpanii, Francji, Włoch, Szwecji, Chorwacji, Czech, Portugalii oraz Węgier, wysłuchali opowieści o najciekawszych osobach z danego kraju, ciekawostkach dotyczących historii i geografii, poznali podstawowe zwroty w różnych językach, jak również skosztowali tradycyjnych pysznych dań przez starszych kolegów. Wszyscy świetnie się bawili!

As every year, our students celebrated the Day of Europe. This year, the students of 0-4 classes were invited to take part in the workshops prepared by senior classes. They could find out many imporant information about different European countries, to name Spain, France, Italy, Sweden, Hungary, Croatia and more. The students also had a chance to try some regional, delicious dishes and to learn some basic words and expressions in different languages. Everybody had fun!

IMG 20190508 090712IMG 20190508 090857

Więcej…

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Anniversary of the Constitution of May 3

Dnia 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa IV e przygotowała dla klas 0-IV uroczystą akademię. Natomiast dla starszych uczniów naszej szkoły grupa teatralna Pika -team zaprezentowała spektakl: Moja Ojczyzna. Część artystyczna o patriotycznej wymowie, dotykała ważnych faktów z historii Polski, wyjaśniała rolę takich słów jak ojczyzna i patriotyzm. Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia. Każdy z nas miał okazję obejrzeć prezentacje multimedialną mówiącą o monumentalnym obrazie Jana Matejki " Konstytucja 3 Maja" , zawierającego bogaty przekaz i opowieść historyczną. Dowiadujemy się z niego nie tylko o głównych bohaterach sejmowego uchwalenia Konstytucji, ale również o ponadczasowych postawach Polaków.

On April 30, 2019, a celebration was held at our school on the occasion of the 228th Anniversary of the Constitution of May 3. To commemorate this momentous fact in the history of Poland, class IVe prepared a solemn academy for grades 0 to IV. For the older students of our school, the Pika-team drama club presented the play entitled "My Homeland". The artistic part with a patriotic touch tackled important facts from the history of Poland and explained the role of such concepts as homeland and patriotism. We had an opportunity to revise the whole story of those events. We watched a multimedia presentation about the monumental painting by Jan Matejko "Konstytucja 3 Maja", which contains a deep message and a historical tale. We can learn from it not only about the main heroes of the Sejm's enactment of the Constitution, but also about the timeless attitudes of Poles.

20190430 101521020190430 113255

Zamknij okno [X] Close [X]

TUU

TUfgwerfgU

Czas dokonać wyboru... LICEUM! The College of Private Schools in Kielce

Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach ma 27-letnie doświadczenie w kształceniu młodzieży licealnej. has been proudly and successfully operating High School for 27 years.

Dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum przygotowaliśmy na rok szkolny 2019/2020 miejsca w dwóch szkołach:The graduates of 8th Grade and 3rd Grade of Junior High School are welcome to join

Pierwszym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym, First Bilingual High School

Europejskim Liceum Ogólnokształcącym.or European High School.

Zakończenie roku klasy maturalnej

The end of the year in First Bilingual High School

W ostatni piątek kwietnia nasi maturzyści zakończyli rok szkolny.
Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Piotr Hnidan, który w przemówieniu podziękował wszystkim za udane 3 lata nauki. Podczas ceremonii Dyrektor i zastępca Dykretora - Pani Matylda Gizowska wręczyli świadectwa najlepszym uczniom.
Po oficjalnej części maturzyści wraz z wychowawcą - Panem Bartoszem Kułanem i nauczycielami udali się na poczęstunek.

Last April, our high school graduates finished the school year. The ceremony was begun by Headteacher Piotr Hnidan, who in his speech thanked everyone for successful 3 years of study. During the ceremony, Headteacher and deputy Headteacher - Matylda Gizowska handed the certificates to the best students. After the official part of the high school graduates, along with the tutor - Bartosz Kułan and teachers, they went on a graduation meal.

DSC 9041DSC 9047

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty

Eighth grade exams final test

Dziś rozpoczęliśmy egzaminy ósmoklasisty.
Na początek uczniowie zmierzyli się z testem z języka polskiego. Jutro czeka ich matematyka, a w środę język obcy.

Today we took off with the 8th grade final exam.
First, there was a Polish language test; tomorrow the students will take maths and on Wednesday - English language.

8okwww

Egzamin gimnazjalny

Junior high school final test

Za nami już dwa dni egzaminów!
W środę nasi gimnazjaliści pisali przedmioty humanistyczne - historię i WOS oraz język polski. Dziś zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką. Przed nami ostatni dzień - język angielski.

Two days of exams are over!
On Wednesday our junior high school students took the history, civics and the Polish language exams. Today, the faced the maths and science. Tomorrow, they will take English - which is the last exam.

03m

Więcej…

Konkurs Sprachdoktor

Sprachdoktor competition

13. marca w środę odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Nasi uczniowie uzyskali świetne wyniki. Szymon Solakiewicz i Nikodem Głowacki otrzymali dyplomy z wynikiem bardzo dobrym, Nikodem Lewandowski dyplom z wynikiem dobrym a pozostali uczniowie klas 4: Zuzia Dębska, Wincenty Skulski i Kuba Zawadzki zmieścili się w pierwszej dziesiątce w województwie. W kategorii klas 6. najlepiej poradzil sobie Krystian Jamiol, natomiast uczniowie klas 8. zdobyli dyplomy z wynikiem bardzo dobrym - Max Huiskens i Anton Koloska oraz wynikiem dobrym - Oliwier Rachudala.

IMG 20190313 124021IMG 20190313 134012

Uroczystość podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/2019

The Voivodeship Subject Competiotion Awards 2018/2019

4 kwietnia w sali kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się gala rozdania nagród zwycięzcom Konkursów Kuratoryjnych w bieżącym roku szkolnym.
Laureatem konkursu z matematyki został Jan Piętak natomiast z języka niemieckiego Maximilian Huiskens, gratulujemy sukcesów! Wszystkim Laureatom wręczono dyplomy, medale i słodkie serca piernikowe.

On 4th April, in the cinema room of the Provincial Culture Center in Kielce was the prize-giving gala for the winners of the Subject Competitions of the current school year.
The winner of the mathematics competition was Jan Piętak, the German language comeptition has been won by Maximilian Huiskens. Congratulations on your successes! All winners were awarded diplomas, medals and sweet gingerbread hearts.

sp 01

Więcej…

Gala rozdania nagród

Awards ceremony, 4th April

Filip Sornat, uczeń Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w Kielcach odebrał w miniony czwartek, 4 kwietnia, dyplom oraz medal laureata z jezyka angielskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Filip Sornat, student of First Bilingual Junior High School in Kielce was presented with a diploma and a medal of a laureate in English. We congratulate and wish further successes.

gim 01gim 03

Więcej…

Strona 1 z 84