Wyjście do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Trip to the Planetarium and Astronomical Observatory

Dnia 21 lutego uczniowie z klasy 3B gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego UJK w Kielcach oraz Centrum Energetycznego.
Głównym celem wycieczki było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy zdobywanej podczas zajęć edukacyjnych z zakresu astronomii oraz poznanie podstawowych przyrządów astronomicznych a także rozbudzenie zainteresowań tą dziedziną wiedzy. Wiedza zdobyta w terenie poprzez bezpośrednią styczność z tematem pobudza wyobraźnię i pozostaje w pamięci.

On February 21, students from class 3B of the Junior High School took part in the trip to the Planetarium and the Astronomical Observatory UJK in Kielce nad the Energy Center. The main purpose of the trip was to broaden and classify the knowledge acquired during educational classes in the field of astronomy and getting to know basic astronomical instruments as well as rising interests in this field of knowledge. Knowledge gained through the direct contact with the subject stimulates the imagination and stays in memory.

20190221 10341620190221 124626

Więcej…

Dzień Języka Ojczystego

International Mother Language Day

Jak co roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony 20 lat temu przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata. W naszej szkole uczciliśmy ten dzień organizując dyktando. Z językowymi potyczkami wszyscy poradzili sobie świetnie.
Zwycięzcami w kategorii klas trzecich zostali: miejsce I Hania Wrzosek, miejsce II Natasza Biały, miejsce III Mikołaj Olender.
W kategorii klas czwartych: miejsce I Amelka Stawiarska, miejsce II Nikodem Głowacki, miejsce III ex aequo Zuzia Kowalczyk i Scarlett Lafa. Nagrodzonym raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Za pozostałych będziemy mocno trzymać kciuki za rok!

As every year on 21 February we celebrate International Mother Language Day. It was originated by Unesco 20 years ago in order to emphasise the importance of cultural and linguistic diversity. Our school joined the celebrations and the younger students wrote a special dictation. All the children did their best and the winners were:
Hania Wrzosek (1st place), Natasza Biały (2nd place) and Mikołaj Olender (3rd place) in Year 3 category
Amelka Stawiarska (1st place),Nikodem Głowacki (2nd place) and ex aequo Zuzia Kowalczyk and Scarlett Lafa (3rd place) in Year 4 category. Congratulations! We will keep our fingers crosses for all of you next year.

20190221 16325820190222 113630

Więcej…

Dzień Języka Ojczystego

Day of Mother Tongues

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku a obchodzony jest 21 lutego. W tym roku uczniowie klasy trzeciej Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum uczcili to święto, rozwiązując zagadki językowe dotyczące słowotwórstwa. Poznali też wiele ciekawostek dotyczących pochodzenia polszczyzny i zmian, które w niej zachodziły na przestrzeni wieków.

International Day of Mother Tongues was established by UNESCO in 1999 and is celebrated on February 21. This year, third year students of the First Bilingual Middle School celebrated this day by solving language puzzles connected with word formation. They also learned many interesting facts about the origin of the Polish language and the changes that took place in it over the centuries.

20190222 08423320190222 084007

Więcej…

Kącik przyrody

Nature corner

Uczniowie klasy 1a z utęsknieniem wyczekują wiosny, dlatego na zajęciach przyrodniczych dzieci posadziły wiosenne kwiaty: hiacynty i narcyzy. Hodowla umożliwia pierwszakom poznawanie budowy roślin. Dzieci dzięki cierpliwość, sumienności i systematyczności uczą się bycia dobrym obserwatorem przyrody. Wszyscy znakomicie poradzili sobie w nowej roli, a nasz kącik przyrody prezentuje się świetnie .

Students of grade 1a are waiting for spring so during their nature classes they planted flowers: hyacinths and daffodils. It enables to familiarise the first graders with the structure of plants. Children learn how to be a good nature observer, due to their patience, diligence and regularity. All the children did their best, and our nature corner looks perfect.

0102

Więcej…

Zbieramy i pomagamy!

Raising caps and helping out!

W poniedziałek 18.02 wybraliśmy się w okolice Skarżyska w celu przekazania nakrętek na rzecz dzieci cierpiących na SMA - (rdzeniowy zanik mięśni). Kaja i Kacper poczęstowali nas pysznymi domowymi piernikami. Mieliśmy tam okazję obejrzeć wozy i akcesoria strażackie oraz zwierzęta hodowlane ;-)

On Monday, 18 February, we went to the vicinity of Skarżysko in order to hand over the caps we had collected to children suffering from SMA (spinal muscular atrophy). Kaja and Kacper offered us delicious homemade gingerbread. We also had an opportunity to see fire trucks and accessories, as well as farm animals ;-)

0102

Studniówka KSP 2019

Prom

W dniu 2 lutego odbył się bal studniówkowy klasy maturalnej I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego. Nasi uczniowie bawili się doskonale. Studniówkę połączyliśmy z kieleckim Liceum im. Stefana Żeromskiego. Uczniowie wraz z nauczycielami bawili się do białego rana. Teraz czas na maturę...

100dn 01received 1011723659038747

Więcej…

Walentynki w naszej szkole

Valentine's Day in our school

W tym roku nasi walentynkowi listonosze ciężko pracowali. Poczta walentynkowa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Zarówno w szkole podstawowej, w gimnazjum jak i w liceum posłańcy rozdali dziesiątki walentynkowych kartek. Ich adresatami okazali się uczniowie, nauczyciele a nawet dyrekcja!

This year, our Valentine's postmen had to work hard. Valentine's Post was very popular. Both in primary, middle and high school, messengers gave away dozens of Valentine's cards. Their addressees were students, teachers and even the management!

20190214 090543walentynki

Talenty naszych uczniów

Talents of our students

W dniu 1 lutego 2019r. odbyła się Gala 67 Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu, gdzie nasz uczeń Igor Struski odebrał nagrodę w kategorii Talenty 2018 Roku. Igor jest uczniem klasy 5a Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej. Trenuje tenisa ziemnego od 6 roku życia i ma już na swoim koncie wiele zwycięstw. Aktualnie jest Mistrzem Województwa Skrzatów w grze pojedynczej i podwójnej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

On February 1, 2019, the 67th Sports Gala "Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu" was held, where our student Igor Struski received the prize in the category of the Talent of 2018. Igor is a student of grade 5a of the First Bilingual Primary School. He has trained tennis since he was 6 and has already won many prizes. He is currently the Master of the Świętokrzyskie Province in singles and doubles. Congratulations and we wish you further successes.

igor 01igor 02

Więcej…

Strona 3 z 82