Zbieramy nakrętki i pomagamy!

Help by collecting caps!

Samorząd Szkolny ogłasza zbiórkę nakrętek na cele charytatywne. Naszym celem jest pomoc Kacperkowi i Kai – dwójce uroczych maluchów ze, które cierpią na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Ich rehabilitacja i leczenie jest niezwykle kosztowna, a zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy człowiekowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

Zbiórka dotyczy każdego rodzaju nakrętek, ze wszystkich artykułów używanych w gospodarstwie domowym (spożywczych, chemii gospodarczej itp.). Proszę, by spod wieczek usunąć papierowe wkładki, jeśli takie się tam znajdują, w przeciwnym wypadku nakrętki są odrzucane. Zbiórka nakrętek nic nie kosztuje, a tak wiele znaczy i może pomóc potrzebującym. Gorąco zachęcam do zaangażowania!

Zbiórka trwa do czerwca.

The School Self-Government announces the collection of caps for charity. Our goal is to help Kacperek and Kaja - two lovely kids who suffer from SMA, a spinal muscular atrophy. Their rehabilitation and treatment is extremely expensive, and by collecting plastic caps we not only help people, but also protect our environment, facilitating the process of recycling plastics.

For more information, please visit: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

The collection lasts until June.

nakrętki kacper

Międzynarodowy Dzień Teatru

International Day of Theatre

Dzień Teatru został ustanowiony w 1961 roku przez Międzynarodowy Instytut Teatru w Helsinkach. Tegoroczne obchody zostały w naszej szkole uświetnione przez wyjątkowego gościa - znanego aktora, Pana Lecha Sulimierskiego. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się jak od kulis wygląda praca teatru oraz jak zmieniał się w ostatnich latach. Nie mogło zabraknąć pokazu kunsztu mistrza. Wysłuchaliśmy dwóch monologów osadzonych w historii regionu świętokrzyskiego. Na zakończenie były pytania od publiczności i oczywiście okazja do zdobycia autografu.

The Day of Theatre was established in 1961 by the International Theatre Institute in Helsinki. This year's celebrations have been honored in our school by a special guest - well-known actor, Mr. Lech Sulimierski. Thanks to him, we learned how the work at the theatre looks like from the backstage and how it has changed in recent years. The master's show presenting his craftsmanship could not be missed. We listened to two monologues embedded in the history of the Świętokrzyskie region. At the end there were questions from the audience and of course an opportunity to get an autograph.

MDT 01MDT 02

Więcej…

Wycieczka do Wielkiego Pieca

Trip to Museum

Tuż przed świetami wielkanocnymi, 28 marca, uczniowie klas 0a, 0b, 1a, 1b wybrali się na wycieczkę do Starachowic. Odwiedzili tam Muzeum Przyrody i Techniki tzw. Wielki Piec. W trakcie wielkanocnych warsztatów wszyscy przygotowywali wielkanocne ozdoby metodą decoupage. Radości było mnóstwo, a ozdoby wyszły wspaniale!

Just before Easter pupils of 0a, 0b, 1a and 1b went on a trip to Starachowice. There, they visited Muzeum Muzeum Przyrody i Techniki so called Wielki Piec. During Easter workshops all children prepared Easter decorations with the use of decoupage. There was lots of fun and the effects of childrens' work were great!

20180328 11513729694028 1460827140694459 1403181546 o

Więcej…

Dzień Talentów w KSP

Talent Day at KSP School

Mylą się ci, którzy uważają, że współczesna młodzież ogranicza swoje zainteresowania i pasje jedynie do komputerów i telefonów komórkowych. Doskonałym tego dowodem był kolejny pokaz talentów uczniów KSP. Muzyka, taniec, śpiew, występ kabaretu szkolnego, projekcja autorskiego filmu oraz wystawa prac plastycznych stanowiły okazję do zaprezentowania wyjątkowych umiejętności naszych uczniów.

Those, who think that our teenagers are only interested in playing computer games or mobile phones, are wrong. The excellent example showing that teenagers have passions was a talent show at KSP School. The audience could admire learner’s outstanding skills while playing an instrument, singing, dancing and showing sketches. There was also an exhibition of learner’s artworks.

12

Więcej…

Pomagamy potrzebującym

We help those in need

Dnia 23. marca w piątek Samorząd Szkolny przekazał datki dla dzieci i osób starszych do Domu Dziecka "Kamyk" oraz dla Domu Pomocy Społecznej. Wszystkim zaangażowanym - uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły bardzo serdecznie dziękuję! Pracownicy Domu Dziecka i Pomocy Społecznej byli pod wrażeniem ilości i jakości przekazanych darów.

On 23 March, on Friday, the School Council handed on donations for children and elderly people to the "Kamyk" Children's Home and the Social Welfare Home. We want to thank everyone involved - students, parents, school staff. We appreciate your help very, very much! Employees of the Children's Home and Social Welfare Home were impressed by the quantity and quality of donated gifts.

20180324 13010020180324 130201

Więcej…

Pożegnanie zimy Zerówek

Farewell to winter with Classes 0a and 0b

Dnia22.03. Klasy 0a i 0b wybrały się na spacer z własnoręcznie wykonaną Marzanną. Po zakończonej przechadzce zerówkowicze zaśpiewali piosenkę Marzannie o wiośnie i pozostawili ją na placu przed szkołą ,aby jeszcze przez chwilę mogła pożegnać się z odchodzącą zimą.

On 22 March the youngest students of our school set off for a walk with a hand-made Marzanna (traditional Polish effigy of winter) to scare the winter weather away. After the walk, the children sang some spring-welcoming songs and left Marzanna in front of the school.

29243337 1454782564632250 1886634417 o29250814 1454782051298968 355301136 o

Więcej…

Wiosna w Sandomierzu

The first day of spring

Pierwszy dzień wiosny klasy Ve, 7e1,7e2 oraz II A przywitały na wycieczce w Sandomierzu. Uczniowie zwiedzali Stare Miasto, Bramę Opatowską, Muzeum Diecezjalne oraz Bazylikę. W zbrojowni uczniowie z zapałem i entuzjazmem wzięli udział w warsztatach o rycerstwie. Po zwiedzaniu udaliśmy się na krótki spacer i posiłek - było wspaniale.

The students of 7th and 5th grades as well as of 2nd class of junior high school went on a trip to Sandomierz to welcome the spring. The weather was not that of spring yet but that didn't bother us. We visisted all the famous places there: Opatowska Gate, the Old Town, the Town Hall, the Cathedral, the Armour Chamber and many others. Later, we took a stroll around this picturesque town and had a meal. Everybody had a great time.

0102

Więcej…

Badacze Przyrody szukają Wiosny

Nature Explorers are looking for spring

Na zajęciach koła przyrodniczego „Badacze Przyrody” w dniu 13 marca szukając wiosny odkryliśmy, że w okolicach naszej szkoły kwitnie już leszczyna oraz przebijają się krokusy, zwiastuny zbliżającej się wiosny. Niestety tydzień później 20 marca w dzień astronomicznej wiosny znowu przywitała nas śnieżna zima. Próbowaliśmy ją przegonić, bo już nam się trochę znudziła. Może uda się to naszej Marzannie, którą wykonaliśmy na zajęciach w wersji ekologicznej tzw. EKO-MARZANNA?

On March 13 while looking for spring in our meeting of Nature Explorers Club, we discovered that in the vicinity of our school hazel is already blooming and crocuses, harbingers of the approaching spring, are breaking through. Unfortunately, a week later, on March 20, the snowy winter again greeted us on the day of astronomical spring. We tried to chase the winter away because we'd already got bored with it. Maybe our Marzanna, a traditional Polish effigy that we made in an eco-friendly version, will be more successful in this task.

20180313 15450220180320 155402

Więcej…

Strona 7 z 70