Przedświąteczna zbiórka datków na Ośrodek Wychowawczy

Pre-Christmas fundraiser for the Educational Care Centre

W poniedziałek 17.grudnia przekazaliśmy datki w postaci słodyczy, zabawek, książek, gier, płyt CD itp. do Ośrodka Wychowawczego Św. Dominika dla dzieci słabo widzących i słyszących z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mamy nadzieję, że dary, które zbieraliśmy cały miesiąc przed świętami przydadzą się wychowankom tego ośrodka.

On Monday, December 17, we handed in the donations in the form of sweets, toys, books, games, CDs, etc. to St Dominic Educational Care Centre for children with sight, hearing and joint disabilities. We hope that the gifts we had been collecting all month before Christmas will be useful to the pupils of this centre.

IMG 20181217 095050IMG 20181217 095106

Młodzieżowy Sejmik Województwa

Youth Voivodeship Parliament

Między innymi zagadnieniom promocji wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodzieży oraz ogłoszenia konkursu na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa poświęcona była trzecia sesja tego gremium, która odbyła się w Suchedniowie z udziałem naszych uczniów Kai Kieloch oraz Dawida Dąbrowskiego. Połączona była ona z warsztatami dla młodzieżowych radnych regionu. Gośćmi wydarzenia byli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Mieczysław Gębski oraz Henryk Milcarz.

Among others, the issues concerning patriotic and historical knowledge as well as the competition for the logo of the Youth Voivodeship Parliament were discussed at the third meeting of this body which took place in Suchedniów. Our students -Kaja Kielcoch and Dawid Dąbrowski took part in it.There were also some workshops for the youth councilors of the region. The guests were thevice president of the Voivodeshp Parliament, Mieczysław Gębski and Henryk Milcarz.

sejmik po raz 3

Alicja w Krainie Czarów

Alice in Wonderland

W czwartek klasy 4a, 4b, 4e oraz 5a i 5e udały się do Kieleckiego Centrum Kultury na spektakl Kieleckiego Teatru Tańca Alicja w Krainie Czarów. Dzieci zobaczyły przepiękne widowisko, w którym Alicja w swoim śnie przemierza kolejne krainy spotykając po drodze niezwykle malownicze postacie barwnych kwiatów, Motyli, śmiesznego Królika, Panią i Pana Stonogę, Kapelusznika, Królową Kier, Różową Panterę. Mnogość choreografii w różnych stylach tańca: poczynając od stepowania, rewię, musical oraz taniec jazzowy po taniec współczesny, pozwoliły dzieciom przenieść się do magicznego świata fantazji.

On Thursday, classes 4a, 4b, 4e and 5a and 5e went to Kielce Cultural Center for the performance of the Kielce Dance Theater, Alice in Wonderland. The children saw a beautiful spectacle in which Alice travels through other lands meeting unusual and picturesque characters like colorful flowers, Butterflies, funny Rabbit, Lady and Lord Leggon, Hatter, Queen of Hearts, Pink Panther. Multiple choreography in various styles of dance: from tap dancing, revue, musical and jazz dance to contemporary dance, let the children travel to the magical world of fantasy.

20181213 203849PART 1544731904652

Amnesty International - maraton pisania listów

Amnesty International

Dnia 6 grudnia 2018 r pisaliśmy listy wsparcia dla osób- kobiet z Ukrainy, Wenezueli i wielu innych. Ich prawa są łamane i są niesprawiedliwe traktowane w swoich krajach. Listy pisaliśmy w ramach Amnesty International- maraton pisania listów. Uczniowie z zapałem tworzyli petycje wsparcia.

On 6th December 2018 we were writing letters of support to women whose rights are questioned and violated. It was a marathon of writing letters and petitions -Amnesty Internatinal Marathon. The students eagerly wrote the petitions.

20181206 095221IMG 20181206 120303

Więcej…

Mikołajkowe wyjście do teatru

Our visit to the theatre

W czwartek klasy 6a i 6e udały się na spektakl Pinokio do Teatru im S. Żeromskiego. Spektakl pełen muzyki i kolorów wprawił nas w radosny nastrój, ale też skłonił do przemyśleń na temat naszych relacji z rodzicami i przyjaciółmi.

On Thursday the students of Year 6 went to the Żeromski Theatre to see the performace titled Pinokio. The show full of songs and bright colours made our day, but it also made us think about our family and friends.

IMG 20181205 105657IMG 20181205 110817

2a - pomagamy!!!

2a - Helping others !!!

Dziś 18 grudnia uczniowie klasy 2a przygotowywali dekoracje świąteczne na charytatywny kiermasz. Używali kolorowych szpatułek i błyszczących ozdób. A oto efekty ich pracy.

Today on the 18th of December, pupils of grade 2a have prepared lots Christmas decorations for the charity fair. They used colourful spatulas and glitter. These are the effects of their work.

page20181218 091433

Więcej…

Świąteczne przygotowania klasy 0

Christmas preparations of group 0a

Święta bożego narodzenia tuż tuż więc zerówka wykonała bombki na choinkę. Pięknie ozdobione bombki perełkami, brokatami, cekinami zawisły na choince. Nastrój świąt zagościł w sali oczekując na wigilię.

Christmas is coming, so group 0 made Christmas balls for their Christmas tree. They are beautifully decorated with diamonds, glitters, sequins. Christmas atmosphere is all around the classroom waiting for Christmas Eve.

IMG 20181219 095809IMG 20181219 095854

Warsztaty świąteczne

Christmas workshops

11 grudnia uczniowe klas 1b, 1c, 2a, 2b i 3a wzięli udział w warsztatach świątecznych. Uczniowie samodzielnie wykonali żelowe świeczki świąteczne. Z zaanagażowaniem wybierali kolory i ozdoby swoich świeczek. Na koniec samodzielnie zapakowali swoje prace i z niesamowitą radością podarowali je swoim bliskim.

On 11th of December, pupils of grades 1b, 1c, 2a, 2b and 3a took part in the Christmas workshops. The pupils have made gel Christmas candles by themselves. They were choosing colors and decorations of their candles with involvement. At the end, they packed their project themselves and they gave it to their relatives with amazing joy.

20181211 11093820181211 112013

Więcej…

Strona 7 z 84