Dzień tolerancji

Day of tolerance

Z okazji międzynarodowego dnia tolerancji dzieci wzięły aktywny udział w zajęciach świetlicowych, którym przyświecało hasło: „Tolerancja łączy ludzi". Podczas zajęć uczniowie chętnie dzielili się ze sobą wiedzą dotyczącą tolerancji, bez problemu potrafili również wskazać zachowania tolerancyjne. Na zakończenie każde dziecko odbiło swoją dłoń tworząc „łańcuch" dookoła kuli ziemskiej, by w ten symboliczny sposób pokazać, iż poznały ideę tolerancji.

Last classes of "Tropiciele zagadek" began as always with solving puzzles. We then did an experiment, which showed us how to blow the balloon using vinegar and soda. The next step was to aswer the question: What is "electrification"? Obviously, we used ballons to find the answer to this question. Balloons drew paper scraps and our hair to them. The force of electrification was to strong, that the colorful balloons stuck to our hair without us touching them. Finally, we decorated the balloons with drawings.

za. świetlicowezgazetka świetlicowa

Więcej…

Tropimy wiedzę

We pursue knowledge

Ostatnie zajęcia "Tropicieli zagadek" zaczęły się tradycyjnie od rozwiązywania łamigłówek. Następnie wykonaliśmy doświadczenie, które pokazało nam jak napompować balon przy użyciu sody i octu.Kolejnym etapem naszych zajęć była odpowiedź na pytanie: Czym jest "elektryzowanie"? Oczywiście, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie użyliśmy balonów, które przyciągały skrawki papieru i nasze włosy. Siła elektryzowania była tak duża, że kolorowe balony trzymały się naszych włosów bez użycia rąk. Na koniec ozdobiliśmy nasze balony rysunkami.

Last classes of "Tropiciele zagadek" began as always with solving puzzles. We then did an experiment, which showed us how to blow the balloon using vinegar and soda. The next step was to aswer the question: What is "electrification"? Obviously, we used ballons to find the answer to this question. Balloons drew paper scraps and our hair to them. The force of electrification was to strong, that the colorful balloons stuck to our hair without us touching them. Finally, we decorated the balloons with drawings.

12

Więcej…

Święto 11 listopada w Szkole Podstawowej

11 November in our Primary School

Uczniowie Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Europejskiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Odświętne stroje, kotyliony i niezapomniane przedstawienie przygotowane przez uczniów klas IIe, IIIe i IVe. Zapamiętamy ten dzień na długo!

Students of First Bilingual Primary School and European Primary School took part in the celebrations of the National Day of Independence. Festive outfits, cotillions and an unforgettable performance prepared by our pupils made it a memorable day.

12

Więcej…

Święto 11 listopada w gimnazjum i liceum

11 November in our Middle School and High School

W piątek obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości, które uświetnił swoją obecnością Pan Adam Jarząbek, muzyk związany z Kielcami i Lublinem. Pan Adam zabrał nas w podróż przez Polską historię, śpiewając najważniejsze utwory związane z naszymi dziejami, szczególnie po utracie niepodległości. Koncert spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród uczniów, którzy w muzycznym sposób poszerzyli swoją wiedzę o historii.

Zainteresowanych działalnością i muzyką wykonywaną przez Pana Adama zapraszamy na stronę internetową:
http://jarzabek-jurkiewicz.pl/

On Friday our school celebrated the National Day of Independence. Mr Adam Jarząbek, a musician connected with Kielce and Lublin, graced us with his presence. He took us on a musical journey across the history of Poland, singing the most important songs about our heritage, especially after the loss of our country's independence. The concert was very well received by our students, for whom it was an excellent opportunity to broaden their historical knowledge.

If you are interested in the music performed by Mr Jarząbek, please refer to his website:
http://jarzabek-jurkiewicz.pl/

gilmo 05gilmo 02

Więcej…

Godło Polski

Polish emblem

W ostatnich dniach podczas zajęć świetlicowych dzieci wzięły udział w pogadance na temat Święta Niepodległości. Wraz z nauczycielami utrwaliły wiedzę na temat zbliżających się obchodów. Następnie obejrzeliśmy krótki, edukacyjny filmu, dzięki któremu zdobyliśmy informacje o polskim godle, fladze i hymnie. Na koniec wykonywaliśmy godła i ozdabialiśmy mapy Polski.

Recently during their time in our common room, pupils took part in a discussion about the National Day of Independence, which helped them consolidate their knowledge of this special occasion. Later we watched a short documentary about the Polish emblem, flag and anthem. Finally, we made our own emblems and we decorated maps of Poland.

13

Więcej…

11listopada

11listopada ang

Wyjazd do schroniska dla zwierząt

An outing to the Animal Shelter

Dnia 3 listopada w piątek Samorząd Uczniowski zorganizował wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. Podarowaliśmy zwierzakom wszystko to, co zbieraliśmy cały październik - karmy, przekąski, koce, kojce, zabawki. Mieliśmy okazję obejrzeć zwierzęta mieszkające w schronisku, a nawet mogliśmy wyprowadzić wybrane psy na spacer. Na pewno tam wrócimy!

0n 3rd November, the students of KSP as well as some of the School Board members went to the local Animal Shelter to give some dogs' and cats'food, warm blankets and other accessories necessary for the forthcoming winter. Throughout the October, our students had been collecting the above -mentioned to help animals. On the spot, the students had a chance to walk some dogs and spend time with them, which was so precious for the animals. Surely, we will keep on helping those less fortunate creatures.

PB030004PB030009

Więcej…

Kwesta na kieleckich cmentarzach

FUNDRAISING AT KIELCE CEMETERIES

W dniach 31.10 – 02.11 już po raz 25. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach prowadziło kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na lokalnych cmentarzach. A uczniowie naszej szkoły chętnie wsparli tę piękną inicjatywę.
Szczególne podziękowania kierujemy do Wiktora Jóźwika, Zofii Słoń, Laury Sornat, Filipa Sornata, Oliwiera Sornata, Julii Rębosz, Piotra Krakowiaka, Macieja Rajszewicza i Kacpra Kwaśniewskiego wraz z rodzinami za zaangażowanie i udział w tegorocznej kweście, pomimo nienajlepszej pogody.

The Kielce Society for the Protection of National Heritage has been organising the fundraising event at the local cemeteries for 25 years. All the donations are used to restore the historic tombs and monuments. And as every year our students volunteered to participate and collect donations.
Special thanks go to Wiktor Jóźwik, Zofia Słoń, Laura Sornat, Filip Sornat, Oliwier Sornat, Julia Rębosz, Piotr Krakowiak, Maciej Rajszewicz and Kacper Kwaśniewski and their parents for your help and involvement in fundraising despite the weather.

logo SODN1

Więcej…

Strona 9 z 65