Wycieczka po Górach Świętokrzyskich

Excursion to the Świętokrzyskie mountains

Dnia 19 września klasy czwarte wybrały się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie wspięli się Drogą Królewską na Święty Krzyż, zwiedzili klasztor oraz przyklasztorne muzeum. Nie zabrakło legend, których dzieci z przyjemnością słuchały odpoczywając na trawie w sąsiedztwie klasztoru. Następnie czwartoklasiści mieli okazję zobaczyć Gołoborze, a widoki roztaczające się z tarasu widokowego zrobiły na nich wielkie wrażenie. Wycieczka była bardzo pouczająca i ciekawa. Dopisała również pogoda, dzięki której uczniom nie dokuczało zmęczenie po ciężkiej, pieszej wędrówce.

On September 19, fourth classes went on a trip to the Świętokrzyskie Mountains. The students climbed up the Royal Track to the Holy Cross, visited the monastery and the museum. There were also legends, which children listened to with pleasure, while resting on the grass in the vicinity of the monastery. Then the four-graders had the opportunity to see Goloborze, and the views from the observation deck made a great impression on them. The trip was very informative and interesting. The weather was also good, that is why the students did not feel tired after a hard hiking trip.

0102

Więcej…

Pierwszaki w Centrum Nauki

First graders in Science Center

Dnia 18 września uczniowie klas pierwszych odwiedzili Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcinskim. Był to ich pierwszy wyjazd poza szkołę, a zatem okazja do bliższego poznania się i wspólnych zabaw. Pierwszoklasiści wzięli udział w warsztatach "Gdy widzę słodycze to kwiczę ..." w trakcie, których dowiedzieli się dlaczego spośród pięciu podstawowych smaków najbardziej smakuje nam właśnie słodycz. Pod okiem prowadzących przygotowali własne misiowe przysmaki - kolorowe żelki.

18th of September first year students of our school visited the Science center Leonardo Da Vinci in Podzamcze Chęcińskie. It was their first trip outside the school so a great opportunity to know classmates better and play together. First graders took part in workshops: "When I see sweets, I squeak..." during it they knew what is made of the five basic tastes just choose the most sweetness. Under the guidance of leading they performed their own jelly sweets beans.

0120180918 122730

Więcej…

Kapkazy - Szkoła Wrażliwości

Kapkazy - School of Sensitivity

Dnia 17 września klasy 3a, 3e i 4e były uczestnikami niezwykłych lekcji w Kapkazach - Szkole Wrażliwości. Zajęcia rozpoczęło przedstawienie pt. Bajka o diable i babie, oparte na motywach świętokrzyskich legend. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach lepienia z gliny. Spotkali się również z zielarka, która pokazywała jak rozpoznawać jadalne rośliny. Prawdziwą niespodzianka było wyrabianie i spożywanie podpłomyków. Na zakończenie odbyło się ognisko, podczas którego uczniowie samodzielnie piekli kiełbaski.

On September 17, classes 3a, 3e and 4e participated in extraordinary lessons in Kapkazy - School of Sensitivity. Classes began with a performance "The Tale of D evil and a Woman", based on the motives of Świętokrzyskie legends. Then, the students participated in clay-making workshops. They also met with a herbalist who showed them how to recognize edible plants. The real surprise however, was the kneading and eating of traditional waffles called podplomyki. At the end, there was a bonfire during which the students baked sausages.

0102

Więcej…

Nowy rok szkolny 2018/2019

New school year 2018/2019

The opening ceremony of the 2018/2019 school year at the First Bilingual Primary School and the European Primary School was held on September 3, 2018. We met in excellent moods after the holidays. A warm welcome to our new students!

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Pierwszej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej i w Europejskiej Szkole Podstawowej odbyła się dnia 3 września 2018 roku. Spotkaliśmy się po wakacjach w znakomitych nastrojach. Serdecznie witamy w naszej szkole uczniów nowych klas!

1a031b01

Więcej…

Nowy rok szkolny 2018/2019

New school year 2018/2019

On September 3, 2018the inauguration ceremony of the 2018/2019 school year took place at the First Bilingual Junior High School and the First Bilingual High School in Kielce. A warm welcome to our all students!

Dnia 3 września 2018 roku odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Pierwszym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym oraz w Pierwszym Dwujęzycznym Gimnazjum w Kielcach. Serdecznie witamy w naszej szkole wszystkich uczniów!

jag01jag02

Więcej…

Dwujęzyczne Gimnazjum - I miejsce w województwie z języka angielskiego

Bilingual Junior High School - 1st place in English in the voivodship

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Nauczycielom najwyższego w województwie wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Zgodnie z wynikami podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

We would like to congratulate the Students and the Teachers for the highest score in the English exam in our voivodship.
According to the results given by the Central Examination.

Zakończenie roku szkolnego w szkołach podstawowych

End of the school year in primary schools

W szkole podstawowej nadszedł czas wakacji. W piątek, 22 czerwca podczas krótkiej uroczystości na Auli podsumowano kończący się rok szkolny i wyróżniono najbardziej pracowitych uczniów. Wszystkim życzymy ekscytujących wakacji pełnych przygód i wspomnień!

It's time for holidays in primary school. On Friday, June 22, during a short ceremony at the School Hall, the ending school year was summed up and the most diligent pupils were honoured. We wish you all an exciting holiday full of adventures and memories!

0104

Więcej…

Zakończenie roku w gimnazjum i liceum

End of the year in Junior High and High School

W piątek zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Piotr Hnidan, który w przemówieniu podziękował wszystkim za udany rok i bardzo dobre wyniki testu gimnazjalnego. Później rozśmieszył nas kabaret Gimbaza, który w zabawnym skeczu podsumował mijający rok. Następnie odbyła się najbardziej wzruszająca część uroczystości, czyli wystąpienie klasy trzeciej. Absolwenci przygotowali prezentację oraz podziękowania dla nauczycieli. Łzy popłynęły nawet u najtwardszych, a każdy z absolwentów pozostawił piękny ślad w sercach nauczycieli.

We finished the school year on Friday. The ceremony began with a speech given by the Director Piotr Hnidan who thanked everyone for a successful year and very good final test results. Later, the Gimbaza Cabaret made us laugh with a summary of the passing year. Next, the most touching part of the ceremony took place, that was the farewell of the third grade. Graduates prepared a presentation for teachers. Tears were shed even by the toughest, as each and every of the graduates left a beautiful mark in the hearts of teachers.

0302

Więcej…

Strona 10 z 79