Festiwal Nauk Ścisłych - dzień geograficzny

Festival of Science - geographical day

W dniu 14 maja odbyło się spotkanie z panią podróżnik n.t. Brazylii. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych z tym krajem. Uzyskali informacje na tematy historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Spotkanie było kolejnym odcinkiem z serii wypraw podróżniczych organizowanych w naszej szkole.

On 14 May, we had a Brazilian meeting with a traveler. The students learned a lot of curiosities related to this country. They obtained information on historical, nature and cultural issues. The meeting was another episode from a series of travel expeditions organized in our school.

geo01geo02

Więcej…

Z wizytą w Krakowie

A visit to Krakow

Dnia 11 maja w czwartek uczniowie klas IVa, IVe oraz Va udali się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem programu była wizyta w Teatrze Groteska na przedstawieniu „Przygody Tomka Sawyera”. Po miłym spotkaniu z kulturą udali się na Rynek Starego Miasta , gdzie zwiedzili Kościół Mariacki, renesansowe Sukiennice i bramę Floriańską. Następnie pojechali do Ogrodu Doświadczeń. Tam uczestniczyli w ciekawych warsztatach pt. „Mroźne Eksperymenty”. To była wycieczka pełna wrażeń i emocji.

On May 11, on Thursday, students of grades IVa, IVe and Va went on a trip to Krakow. The first point of the programme was a visit to the Groteska Theatre for the show "The Adventures of Tom Sawyer". After a nice encounter with culture, the students went to the Old Town Market Square, where they visited the St. Mary's Church, the Renaissance Cloth Hall and the Florian Gate. Then they went to the Garden of Experiences. There they participated in interesting workshops called "Frozen Experiments". It was a trip full of emotions.

20180510 11062120180510 110747

Więcej…

Dzień Europy w Gimnazjum i Liceum

Europe Day

Dnia 9 maja, uczniowie gimnazjum i liceum uroczyście obchodzili ważne święto każdego Europejczyka, Dzień Europy. W tym roku, pod hasłem: "Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe", obchody rozpoczęliśmy od wręczenia nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO z języka angielskiego, a następnie nasi goście- studentki z Rosji opowiedziały o swoim kraju. W kolejnej części każda klasa miała okazję zapoznać uczniów z faktami, historią i kulturą wybranego przez siebie państwa europejskiego. Kolejnym punktem była debata na temat dziedzictwa kulturowego Europy. Nasi uczniowie chętnie zabierali głos i żywo dyskutowali na temat wspólnych wartości i celów przyszłej Europy. Na zakończenie uroczystości, nauczyciele i uczniowie degustowali wspólnie przygotowane potrawy.

On May 9th, the students of KSP celebrated an important event in every European's life - The Europe's Day. This year, the leading keynote of the celebration was the cultural heritage of Europe. We started with announcing and awarding the students who got the best results in National English Language Contest Galileo. Then, we the celebration continued with a slide show and a performance by the students from Russia. Next, each class had an opportunity to present some facts, history and culture of a chosen country of Europe. The debate on European cultural heritage was the next point of the event. Our students were eager to speak and we witnessed a heated discussion about the common values and aims of the future Europe. At the end of the event, everybody had a chance to taste the delicious dishes prepared by our students.

DZE 01galileo01 gmlo

Więcej…

Dzień Europy w Szkole Podstawowej

Europe Day at the Primary School

Dnia 9.05 w środę w szkole podstawowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Europy, którą poprowadził Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Klamczyński. Na początek nauczycielka Sylwia Szrek - Skulska rozdała dyplomy uczestnikom konkursu języka angielskiego GALILEO 2018. Julka Rębosz wyrecytowała tematyczny wiersz o Europie. Uczniowie klas 5. przedstawili prezentacje multimedialne na temat wybranych państw europejskich. W ramach programu Erasmus przyjechały do nas studentki z Rosji i opowiedziały nam o swojej ojczyźnie. Uczniowie klas 4. zaśpiewali jeden z najpopularniejszych przebojów hiszpańskich „Sofia" w wersji karaoke, uczniowie klas 2. natomiast zaprezentowali tematyczną piosenkę Rolfa Zuckowskiego o Europie. Oliwka Potęga, Annabella Meier, Ola i Igor Struscy pokazali nam jak brzmią łamańce językowe w naszym języku ojczystym i językach obcych nauczanych w szkole.

On Wednesday, 9.05 a ceremony on the occasion of Europe Day was held. It was led by the President of the Students Board, Bartosz Klamczyński. At the beginning, Sylwia Szrek - Skulska distributed diplomas to the participants of the competition on English language. Julka Rębosz recited a thematic poem about Europe. Class 5 students presented multimedia presentations on selected European countries. As part of the Erasmus program, students from Russia came to us and told us about theirs homeland. Class 4 students sang one of the most popular Spanish hits "Sofia" in the karaoke version, while 2nd grade students presented a thematic song by Rolf Zuckowski about Europe. Oliwia Potęga, Annabella Meier, Ola and Igor Struscy presented funny tounge twisters in our mother tongue and foreign languages

dzienE01galileo SP

Więcej…

Święto Konstytucji

Constitution Day

Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. 227 rocznica jest symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej, a nam wszystkim przypomina o poczuciu odpowiedzialności za kraj.

On the 3rd of May, 1791, the Four-Year Sejm adopted the first constitution in modern Europe. The 227th anniversary is a symbol of bold, innovative thinking about the shape of the Republic, and reminds us all of the sense of responsibility for the country.

SAM 4689SAM 4697

Więcej…

Uroczystości Święta Konstytucji 3 maja w Gimnazjum i Liceum

Celebrations of the Constitution Day May 3 at the Junior High and High School

Dnia 7 maja nasi uczniowie świętowali Dzień Konstytucji 3 maja. Uroczysty apel został poprzedzony odegraniem hymnu Rzeczpospolitej. Później uczennica 3 klasy gimnazjum Patrycja Wypych zaprezentowała wykład dotyczący Konstytucji. Oprócz tego nasi uczniowie wysłuchali utworów i internetowego wykładu na temat Sejmu Wielkiego.

On May 7, our students celebrated the Constitution Day on May 3. The solemn appeal was preceded by the playing of the Polish national anthem. Later, the 3rd grade junior high school student PatrycjaWypych presented a lecture on the Constitution. In addition, our students listened to the songs and an online lecture on the Sejm Wielki

12

Więcej…

Wycieczka najmłodszych do ZOO

A school trip of the youngest pupils to the zoo

W środę grupy 0 odwiedziły malownicze miejsce jakim jest ZOO Leśne Zacisze. Na terenie obiektu dzieci podziwiały zwierzęta polskie i egzotyczne. Dużą uwagą cieszyły się kangury, zebry, wielbłądy, dziki i kolorowe papugi. Zwierzęta z zaciekawieniem przyglądały się swoim gościom, a potwierdzeniem tego były śmieszne dźwięki jakie wydawały. Po zwiedzaniu był czas na odpoczynek i zabawę. Dzieci świetnie się bawiły skacząc na trampolinie, zjeżdżając na tyrolce oraz korzystając z parku linowego, karuzeli, kulkolandi, ogromnych pionków do gry i pozostałych atrakcji. Na zakończenie były lody i sklepik z pamiątkami. Każdy wyszedł z uśmiechem na twarzy.

On Wednesday reception classes visited a picturesque place, a zoo called Leśne Zacisze. The kids admired animals which you can meet in Poland and in some exotic countries. Kangaroos, zebras, camels, boars and colourful parrots attracted kids’ attention. The animals were really surprised with the guests what they proved giving funny voices. After spending time with animals the kids relaxed and had fun. They jumped on the trampoline, slided down the zip lines, using special equipment in a rope park, rode on a merry-go-round, played with a huge counters. Finally, the kids bought some souvenirs and ate an ice-cream. Everyone left a zoo with a smile on their faces.

IMG 20180509 103034 HDRIMG 20180509 093632 HDR

Więcej…

Coroczna wycieczka edukacyjno-językowa – Anglia i Szkocja '18

Annual language school trip – England and Scotland 2018

W dniach 25.04. - 03.05.2018 uczniowie klas 7, gimnazjum i liceum wzięli udział w projekcie edukacyjno-językowym w Wielkiej Brytanii. Nauka języka angielskiego połączona ze zwiedzaniem miast i miasteczek Anglii i Szkocji oraz wizyta w szkockiej szkole dostarczyły uczniom wielu wrażeń i były doskonałą okazją do przyjrzenia się życiu codziennemu Brytyjczyków i poznania ich obyczajów. Dały również możliwość konwersacji w ojczystym języku Szekspira. Podczas projektu uczniowie wykonywali zadania językowe związane z odwiedzanymi miejscami, dzięki którym mieli szansę skonfrontowania swoich umiejętności językowych z językiem używanym przez rdzennych mieszkańców wysp (szkocki akcent stanowi nie lada wyzwanie!).

This year the students of Year 7 and Junior High School and High School went to sightsee England and Scotland. As usual, apart from visiting tourist attractions, our students had an opportunity to practise the language while meeting Scottish schoolchildren and asking the locals for information to complete the language tasks, they were given every day (and Scottish accent was a real challenge!)

001002

Więcej…

Strona 10 z 75