Dyktando z j. niemieckiego

Dictation

Na ubiegłych lekcjach języka niemieckiego uczniowie pisali dyktanda w ramach konkursu wewnątrzszkolnego. Najlepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych zdobyli Maximilian Huiskens z klasy 7.SP, Krystian Jamioł z klasy 5. SP i Dawid Dąbrowski - uczeń 2. klasy liceum. Gratulujemy!

During the last few German lessons, the students wrote dictations as a school competitions. The best students were Maximilian Huiskens, 7th grade, Krystian Jamioł, 5th grade and Daniel Dąbrowski,2nd class of high school. Congratulations!

dyplomy z dyktandaIMG 20180517 083524

Więcej…

Dzień Rodziny w KSP

Family Day in KSP

Uczniowie z przyjemnością zaprezentowali się przed swoimi najbliższymi w koncercie życzeń. Taniec, śpiew i recytacje wierszy rozbrzmiewały na auli. Po występie rodzice zostali zaproszeni na konkursy wraz ze swoimi dziećmi a następnie zostali obdarowani własnoręcznie przez siebie wykonanymi prezentami. Na koniec wszyscy wybrali się na słodki poczęstunek. Uczniowie klas 3a i 3b także przygotowali dla swoich rodziców wzruszające występy artystyczne i samodzielnie wykonane ozdobne świeczki. Spotkania w rodzinnym gronie rozpoczęły się jednak od uczniowskich prezentacji w ramach projektu o nazwie Public Speech. Nasi trzecioklasiści wykazali się znakomitą sprawnością w mówieniu po angielsku - opowiadali o tym, co je interesuje: o zwierzętach, roślinach, porach roku, ludzkim ciele, wodzie i powietrzu, kosmosie, kontynentach oraz technice. Rodzice byli pod wrażeniem i gromko oklaskiwali swoje zdolne dzieci.

The students were happy to present themselves to their loved ones in a concert. Dances, singing and reciting verses echoed the hall. After the performances, parents were invited to competitions along with theirs children and then they were given handmade gifts. At the end, everyone went for a sweet treat. Class 3a and 3b students also prepared for their parents a touching artistic performances and made decorative candles. Meetings in the family circles, however, began with students' presentations, as part of a project called Public Speech. Our Third graders showed excellent efficiency in speaking English - they talked about their interests: about animals, plants, seasons, human body, water and air, space, continents and technology. The parents were impressed and applauded their talented children.

34012837 10155865298013167 662224355782033408 n20180529 131938

Więcej…

"Pika - team" na podium

"Pika - team"

Dnia 23 maja odbył się finał międzyszkolnego konkursu - Przeglądu Małych Form Teatralnych "Profi - Ekodrama". Ta impreza odbyła się po raz piąty, ale po raz pierwszy z udziałem naszych uczniów i to od razu z tak wielkim sukcesem. W kategorii Szkół Podstawowych wystąpiła nasza grupa teatralna "Pika - team", złożona z czternastu uczniów klasy IV a. Zaprezentowali spektakl zatytułowany "Kolego, każdy może zrobić coś dobrego", który miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei dbałości o środowisko naturalne. Nasi szkolni aktorzy wystąpili brawurowo, dzięki czemu przedstawienie spodobało się nie tylko publiczności, ale także jury, które przyznało nam II miejsce w konkursie i nagrodę indywidualną za osobowość sceniczną dla naszej uczennicy. To pokazuje, jakie bogate talenty teatralne i recytatorskie drzemią w naszych uczniach. Po ogłoszeniu werdyktu były liczne gratulacje, nagrody no i oczywiście wywiad. Jesteśmy z was dumni i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO !!!

On May 23, the final of the inter-school competition - Review of Small Theater Forms "Profi - Ekodrama" took place. This event was held for the fifth time, but for the first time with the participation of our students and immediately with such great success. Our theater group "Pika-Team" performed in the Primary School category. The group consisted of fourteen students from class IV a. They presented a spectacle entitled "Buddy, everyone can do something good", aimed at promoting the idea of ​​caring for the natural environment among children and youth. Our school actors performed energically, thanks to which the performance appealed not only to the audience, but also to the jury, which gave us the second place in the competition and an individual award for the stage personality for our student. This shows what rich theatrical talents and reciters are dormant in our students. After the announcement of the verdict, there were numerous congratulations, awards and, of course, an interview. We are proud of you and we wish you further successes. CONGRATULATIONS !!!

0102 2

Więcej…

Prezentacja projektów edukacyjnych

Presentation of educational projects

Jak co roku uczniowie klas drugich gimnazjum prezentowali efekty swojej pracy w ramach realizacji projektów edukacyjnych. Zgromadzeni na auli zwiedzili najciekawsze miejsca Madrytu, Barcelony i Walencji, poznali tajemnice układu oddechowego i silnika Stirlinga, a także dowiedzieli się o wzajemnych relacjach tekstów literackich i ich adaptacji filmowych. Miłośnicy gier komputerowych mieli możliwość poznać odpowiedź na pytanie, czy można uczyć się z nich historii a okazją do lepszego poznania się była prezentacja projektu „Co gryzie uczniów KSP ?”

As every year, middle school students presented the effects of their work on educational projects. Gathered in the auditorium, they visited the most interesting places of Madrid, Barcelona and Valencia, discovered the secrets of the respiratory system and the Stirling engine, and learned about the mutual relations of literary texts and their film adaptations. Computer game enthusiasts had the opportunity to find the answer to the question of whether you can learn history from them. An opportunity to get to know each other was the presentation of the project "What bites KSP students?"

08 02

Więcej…

Gimnastyka sportowa na świeżym powietrzu

Outdoor gymnastics

"Gimnastyka sportowa na świeżym powietrzu", to hasło przewodnie ostatnich zajęć z wychowania fizycznego kl. IV szkoły podstawowej. Uczniowie między innymi, dzięki takim zajęciom w naszej szkole poznają formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększają swoją świadomość na temat propagowania zdrowego stylu życia poza szkołom. Każdy z uczniów mógł aktywizować się poprzez wykorzystanie przyrządów sportowych i mini siłowni znajdujących się przy kieleckim parku. Kształtowanie sprawności ruchowej, to bardzo dobre rozwiązanie na spędzanie czasu w trakcie zbliżających się wakacji. POLECAMY!

Outdoor gymnastics was the motto of the lastest physical education lesson of the fourth class at primary school. Thanks to these activities pupils get to know different ways of spending free time actively. They are also aware of keeping a healthy lifestyle. Each pupil had a chance to do some exercises using various sport equipment and a mini-gym located in the park. Building physical shape is a good way of spending the forthcoming holiday and we highly recommend it!

0102

Więcej…

Wycieczka do Warszawy

A trip to Warsaw

Dnia 24 maja nasi uczniowie po raz kolejny odwiedzili Warszawę. Spacer po stolicy, lekcja historii w Parku Miniatur, chwile zadumy i refleksji w Muzeum Katyńskim i odkrywanie tajemnic życia i twórczości Adama Mickiewicza wypełniły słoneczny czwartkowy dzień. Wieczorem natomiast śledziliśmy losy bohaterów spektaklu „Piloci”, który obejrzeliśmy w Teatrze „Roma”.

On 24th May, our students went to Warsaw. A walk around the capital, history lesson in the Miniature Park, moments of contemplation in the Katyn Museum as well as lesson of Mickiewicz's Life filled the day. In the evening, we saw the spectatular performance: the Pilots in the Roma Theatre.

0102

Więcej…

Wyjście do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

A trip to the Planetarium and Astronomical Observatory

Dnia 23 maja 2018 roku uczniowie klasy 3A gimnazjum odwiedzili Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego UJK w Kielcach. Przewodnikiem po Planetarium i Obserwatorium był dr inż M. Drabik. Pierwszym etapem pobytu na UJK było Planetarium. Tu zaproszono nas na seans astronomiczny, prezentujący ruch gwiazd i innych ciał niebieskich po orbicie nieba. Następnie odwiedziliśmy obserwatorium astronomiczne, w którym przez dużą lunetę mieliśmy okazję zobaczyć Słońce w jego wędrówce po niebie. Ostatnim punktem wizyty była wystawa meteorytów własności Krzysztofa Sochy. Uczniowie dowiedzieli się jak odróżnić meteoryt od pseudometeorytu. Po obejrzeniu wystawy wyszliśmy na taras widokowy i oglądaliśmy panoramę Kielc.

On 23rd May 2018 students from class 3A of the middle school went to the Planetarium and Astronomical Observatory located at Jan Kochanowski University in Kielce. Ph D M. Drabik showed these places round. First, the students visited the Planetarium where they watched a short film presenting a movement of the stars and other celestial bodies around the sky orbit. Next, the students visited the Astronomical Observatory where they had a chance to see the Sun moving around the sky. Finally, the students watched the display of meteorites, owned by Krzysztof Socha. The students found out how to differ meteorite from pseudo meteors. After that, the students moved to the observation deck and admired the skyline of Kielce.

20180523 14444820180523 144822

Więcej…

Nasi przedstawiciele w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Our representatives in Młodzieżowy Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship

W wyniku rekrutacji Kapituła Młodzieżowego Sejmiku składająca się z radnych młodzieżowych rad, na posiedzeniu 11 maja 2018 roku zadecydowała, aby w skład Młodzieżowego Sejmiku weszli m.in. uczniowie naszej szkoły. Są to: Kaja Kieloch uczennica II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum, która jest najmłodszą radną oraz Dawid Dąbrowski uczeń klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego. Przed młodzieżowymi radnymi pierwsze spotkanie wprowadzające już 25 maja. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

As a result of recruitment, the Youth Chapter of the Sejmik, consisting of the councilors of youth councils, at the meeting of May 11, 2018, decided, that Sejmik Młodzieżowy would include our school pupils who submitted their candidacies. They are: Kaja Kieloch, a student of the second grade of the First Bilingual Junior High School, who is the youngest councilor, and Dawid Dąbrowski, a second grade student of the First Bilingual High School. The councilors are to take part in the first introductory meeting on May 25. Congratulations and we wish you a fruitful job.

Sejmik

Strona 11 z 77