Potwory z głębin

Monsters from the Depths

Korzystając z pięknej pogody nasi najmłodsi uczniowie wybrali się na wycieczkę do ośrodka Polanika. Odwiedzili oceanarium i podziwiali najróżniejsze gatunki zwierząt wodnych. Największymi atrakcjami okazały się rekin i płaszczka, które były bardzo duże. Przewodnik oprowadzał nas po najbardziej oddalonych głębinach oraz dnach mórz i oceanów, w których można spotkać ryby przypominające wyglądem prawdziwe morskie potwory. Stworzenia te żyją w ciemnych toniach, gdzie nie dochodzi światło słoneczne, potrafią świecić kolorowymi barwami. Chauliodus ten osobnik ma chyba najbardziej przerażający wygląd ze wszystkich innych gatunków ryb głębokomorskich. Żyje na dużych głębokościach we wszystkich rodzajach wód oceanicznych. Stworzenie charakteryzuje się dużą paszczą uzbrojoną w sztyletowate ostre zęby. Równie straszne były piranie i ich uzębienie, które osiągały rozmiary do 35 cm i wagę 3 kg. Kolejną atrakcją było poznanie dorzecza rzeki Amazonki oraz gatunków w niej żyjących, obrzeża Wielkiej Rafy Kolarowej, czy dno rzek Azji i Afryki. W ramach relaksu wybraliśmy się do Krainy Zabaw, gdzie była karuzela i zjeżdżalnie. Dzieci z chęcią pływały pompowanym statkiem, zwiedzały zamek i labirynt. Zwieńczeniem tego miłego czasu był piknik na łonie natury.

Our youngest students took a chance of great weather and went on a trip to Polanik. They visited the aquarium and admired various species of sea animals. The biggest attractions were the shark and the ray. The guide showed us around the deepest areas of sea and ocean bottoms, where there were the most bizarre monsters. They live in the places where there is no sun and still they are very colourful. Chauliodus is the most horrifying monsters of all other fish species. It lives in great depths in all kinds of ocean waters. It has very big teeth and mouth. Another terrifying fish was piranha with teeth of 35 cm big and 3kg of weight. Next, we got to know The Amazon river, Great Coral Reef as well as Asia and Africa rivers. Later, we went to the playground where we had loads of fun ad good laugh. Last but not least, there was a picnic in the country.

14

6

32578