Park linowy

Rope Park

W poniedziałek 19 czerwca klasy czwarte wybrały się do parku linowego w Kielcach. Dzieci miały okazję aby sprawdzić swoją sprawność. Wszyscy świetnie się bawili i jak się okazało, nikt nie ma lęku wysokości.

On Mon 19th June 4 th forms of primary school went on a trip to the Rope Park in Kielce. The students had a chance to check themselves while climbing. All the student had great fun and nobody had a fear of heights.

1 2

3 45 67