Dzień sportu klas 1-3

Sports Day classes 1-3

We wtorek 20 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Uczniowie Szkoły Podstawowej kl.: I-III wzięli udział w różnorodnych, a zarazem niosących wiele wyzwań konkurencjach sportowych. Każda z klas miała możliwość wykazania się zwinnością biorąc udział w wyścigach rzędów zadaniowych. Istotne znaczenie miała również współpraca w drużynach klasowych, ponieważ uczniowie podjęli wyzwanie w następujących grach zespołowych: kl.: I – przyłóż piłkę do materaca, kl.: II – piłkę nożną halową, a kl.: III - mini koszykówkę. Sportowym emocjom nie było końca.

On Tue 20 th June there was a Sports day in our school. The students of 1-3 classes of Primary School took part in many different competitions. Each class had a chance to show off their skills in various team games and individual competitions. A very important factor was team cooperation and agility. Emotions were endless...

9 copyIMG 20170620 084706

01021111213234567810