Wybory do Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i liceum

Election to the school council in the Junior High School and High School

Dnia 25 września 2017r. odbyły się wybory do samorządu szkolnego w Pierwszym Dwujęzycznym Gimnazjum i Pierwszym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształącym w Kielcach. Frekwencja była prawie stuprocentowa. Przewodniczącą szkoły na kolejny rok została Katarzyna Borek, zastępcą - Wiktor Jóźwik a sekretarzem Mateusz Bzymek. Gratulacje!

On 25th Sept an election to the school council was held in the First Bilingual Junior High School and High School. All the students present voted with the result as follows: Katarzyna Borek - the president of the school council, Wiktor Jóźwik - vice president and Mateusz Bzymek - the secretary. Congraulations!

gim2gim3

gim1