Europejski Dzień Języków

European Day of Languages

Jak co roku, 26 września uczniowie KSP włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Języków. W tym roku mieliśmy wyjątkową okazję wysłuchać relacji z wymiany młodzieżowej w Portugalii, w której brały udział nasze trzy uczennice. A także poćwiczyć łamańce językowe z naszym brytyjskim nauczycielem Michaelem.

On 26 September our school joined in the celebrations of the European Day of Languages. This year we had a unique opportunity to share the experience of our three students who have just come back from the youth exchange in Portugal. We also practiced English tongue twisters with Michael, our British teacher.

12

345