Obchody 25- lecia Kolegium Szkół Prywatnych

The 25th anniversary of KSP

W piątek 29 września uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych wzięli udział w uroczystej akademii z okazji dwudziestej piątej rocznicy istnienia szkoły. Zebrani odbyli sentymentalną podróż w przeszłość przy okazji prezentacji przypominającej historię najstarszej prywatnej placówki oświatowej w Kielcach. Wspomnienie licznych sukcesów, jakimi poszczycić mogą się nasi absolwenci, to wyjątkowa forma mobilizacji do pilnej nauki. Nie zabrakło również części artystycznej, w trakcie której można było podziwiać talenty uczniów reprezentujących poszczególne szkoły wchodzące w skład KSP. Uroczystość zakończył , przyjęty ze szczególnym uznaniem najmłodszych, słodki poczęstunek przy galerii zdjęć prezentujących kolejne pokolenia naszych uczniów.

On Friday, 29th September, students of the College of Private Schools took part in a ceremony to celebrate 25 years of our school. A presentation about the history of the oldest private school in Kielce took us on a sentimental journey into the past. Remembering the numerous achievements of our graduates has been an exceptional way of motivating our present students to study hard. During the artistic performance, one could admire the incredible talents of the students representing all the schools within the College. A buffet of treats (especially popular among the youngest pupils) surrounded by a display of photos showing generations of our students was a pleasant conclusion of the event.

SAM 3990SAM 3986

SAM 3999SAM 4005SAM 4009SAM 4015SAM 4017SAM 4019SAM 4022SAM 4025SAM 4026SAM 4027SAM 4033