VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

7th World Multiplication Table Day

Dnia 29 września 2017 r. nasi uczniowie brali udział w akcji „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Od rana, na każdej lekcji matematyki, uczniowie sprawdzali swoje umiejętności „tabliczkowej wiedzy” podczas mini egzaminów. Po zdanym teście otrzymywali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Każdy był dumny z uzyskanego wyniku oraz z otrzymanej odznaki., co widać na zdjęciach. Gratulujemy zwycięzcom.
Do zobaczenia za rok!

On September 29, 2017 our students took part in celebrations of the 7th World Multiplication Table Day. From the very morning, on each math lesson, our students checked their multiplication table knowledge during mini exams. After the test, they received THE EXPERT OF MULTIPLE TABLES title and a corresponding badge. Everyone was very proud of the results, as seen in the photos... Congratulations to the winners. See you in a year.

12

34557