Poznajmy naszą wieś

Let's get to know our countryside

We wtorek 3.10 klasa 3e wybrała się na wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Padający deszcz nie pokrzyżował nam planów, ze świetnym humorami przystąpiliśmy do zwiedzania Parku Etnograficznego. Następnie braliśmy udział w niesamowitej lekcji, podczas której zdobywaliśmy sprawności naszych pradziadków. Tkaliśmy, wyrabialiśmy masło i chleb, nosiliśmy wodę oraz młóciliśmy cepami. Wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowe certyfikaty potwierdzające nasze nowe umiejętności, a własnoręcznie zrobione masło zabraliśmy do domów. Te miło spędzone chwile zostaną nam w pamięci na długo.

On 3 October the students of Year 3e went on a school trip to the Museum of Kielce Rural Architecture in Tokarnia. Despite the rain, we were eager to start the day with some sightseeing of the open-air ehtnographic museum. Then, we took part in the series of amazing workshops to learn the skills of our great-grandparents. So, we prepared some bread and butter, we carried water from the well and we did dome flailing. At the end of the day everybody was rewarded with a special certificate and we went home taking the hand-made butter with us. It will definitely be an unforgettable experience for all of us.

12

20171003 10502420171003 11101020171003 15413920171003 10323120171003 09305120171003 155018