Obchody Święta Edukacji Narodowej

Celebrations of the Day of National Education

W dniu 12 października odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono dwoje naszych nauczycieli: Pana Artura Knapa oraz Panią Agnieszkę Wiatrowską.
Pan Artur otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, natomiast Pani Agnieszka Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy!

A gala commemorating the Day of National Education was held on 12th October. Two of our teachers: Mr. Artur Knap and Mrs. Agnieszka Wiatrowska were honoured with awards.
Mr. Artur got an award of the Minister of National Education and Mrs. Agnieszka got an award of the Świętokrzyskie School Superintendent.
Congratulations!

awag2

Ar1ag1