Halloween w szkole podstawowej

Halloween in Primary School

Dzień 30 października był niezwykle strasznym dniem w Kolegium Szkół Prywatnych - HALLOWEEN. Uczniowie wcielili się w role różnych strasznych stworów oraz innych postaci. Dla pierwszoklasistów był to dzień pełen gier i zabaw halloween'owych. Po wysłuchaniu krótkiego wprowadzenia dotyczącego tego święta, Nasi najmłodsi uczniowie z radością brali udział w różnych zabawach oraz samodzielnie wykonali straszne duchy. Na koniec, odbył się najbardziej oczekiwany poczęstunek.

30th October was a really scary day in Kolegium Szkół Prywatnych – HALLOWEEN. The pupils changed into different scary creatures and other characters. For first years this day was full of halloween games and fun. After hearing a brief introduction about this celebration, our youngest pupils were taking part in different games with smiles on their faces and made scary ghosts on their own. Finally, it was served the most expected snack.

23

164lm57k