Kwesta na kieleckich cmentarzach

FUNDRAISING AT KIELCE CEMETERIES

W dniach 31.10 – 02.11 już po raz 25. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach prowadziło kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na lokalnych cmentarzach. A uczniowie naszej szkoły chętnie wsparli tę piękną inicjatywę.
Szczególne podziękowania kierujemy do Wiktora Jóźwika, Zofii Słoń, Laury Sornat, Filipa Sornata, Oliwiera Sornata, Julii Rębosz, Piotra Krakowiaka, Macieja Rajszewicza i Kacpra Kwaśniewskiego wraz z rodzinami za zaangażowanie i udział w tegorocznej kweście, pomimo nienajlepszej pogody.

The Kielce Society for the Protection of National Heritage has been organising the fundraising event at the local cemeteries for 25 years. All the donations are used to restore the historic tombs and monuments. And as every year our students volunteered to participate and collect donations.
Special thanks go to Wiktor Jóźwik, Zofia Słoń, Laura Sornat, Filip Sornat, Oliwier Sornat, Julia Rębosz, Piotr Krakowiak, Maciej Rajszewicz and Kacper Kwaśniewski and their parents for your help and involvement in fundraising despite the weather.

logo SODN1

IMG 0132IMG 0133IMG 0136