Święto 11 listopada w gimnazjum i liceum

11 November in our Middle School and High School

W piątek obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości, które uświetnił swoją obecnością Pan Adam Jarząbek, muzyk związany z Kielcami i Lublinem. Pan Adam zabrał nas w podróż przez Polską historię, śpiewając najważniejsze utwory związane z naszymi dziejami, szczególnie po utracie niepodległości. Koncert spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród uczniów, którzy w muzycznym sposób poszerzyli swoją wiedzę o historii.

Zainteresowanych działalnością i muzyką wykonywaną przez Pana Adama zapraszamy na stronę internetową:
http://jarzabek-jurkiewicz.pl/

On Friday our school celebrated the National Day of Independence. Mr Adam Jarząbek, a musician connected with Kielce and Lublin, graced us with his presence. He took us on a musical journey across the history of Poland, singing the most important songs about our heritage, especially after the loss of our country's independence. The concert was very well received by our students, for whom it was an excellent opportunity to broaden their historical knowledge.

If you are interested in the music performed by Mr Jarząbek, please refer to his website:
http://jarzabek-jurkiewicz.pl/

gilmo 05gilmo 02

gilmo 00gilmo 03gilmo 01gilmo 04 copy