Święto 11 listopada w Szkole Podstawowej

11 November in our Primary School

Uczniowie Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Europejskiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Odświętne stroje, kotyliony i niezapomniane przedstawienie przygotowane przez uczniów klas IIe, IIIe i IVe. Zapamiętamy ten dzień na długo!

Students of First Bilingual Primary School and European Primary School took part in the celebrations of the National Day of Independence. Festive outfits, cotillions and an unforgettable performance prepared by our pupils made it a memorable day.

12

345678