Godło Polski

Polish emblem

W ostatnich dniach podczas zajęć świetlicowych dzieci wzięły udział w pogadance na temat Święta Niepodległości. Wraz z nauczycielami utrwaliły wiedzę na temat zbliżających się obchodów. Następnie obejrzeliśmy krótki, edukacyjny filmu, dzięki któremu zdobyliśmy informacje o polskim godle, fladze i hymnie. Na koniec wykonywaliśmy godła i ozdabialiśmy mapy Polski.

Recently during their time in our common room, pupils took part in a discussion about the National Day of Independence, which helped them consolidate their knowledge of this special occasion. Later we watched a short documentary about the Polish emblem, flag and anthem. Finally, we made our own emblems and we decorated maps of Poland.

13

220171107 14540720171107 145415