Tropimy wiedzę

We pursue knowledge

Ostatnie zajęcia "Tropicieli zagadek" zaczęły się tradycyjnie od rozwiązywania łamigłówek. Następnie wykonaliśmy doświadczenie, które pokazało nam jak napompować balon przy użyciu sody i octu.Kolejnym etapem naszych zajęć była odpowiedź na pytanie: Czym jest "elektryzowanie"? Oczywiście, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie użyliśmy balonów, które przyciągały skrawki papieru i nasze włosy. Siła elektryzowania była tak duża, że kolorowe balony trzymały się naszych włosów bez użycia rąk. Na koniec ozdobiliśmy nasze balony rysunkami.

Last classes of "Tropiciele zagadek" began as always with solving puzzles. We then did an experiment, which showed us how to blow the balloon using vinegar and soda. The next step was to aswer the question: What is "electrification"? Obviously, we used ballons to find the answer to this question. Balloons drew paper scraps and our hair to them. The force of electrification was to strong, that the colorful balloons stuck to our hair without us touching them. Finally, we decorated the balloons with drawings.

12

73645