Listy do św. Mikołaja

Letters to Saint Nicholas

Na ostatnich lekcjach języka niemieckiego uczniowie SP mieli okazję napisać listy do Mikołaja ;-) Wspólnie śpiewaliśmy tematyczne piosenki i powtórzyliśmy słownictwo.

During the last German lessons, the students of primary school had the opportunity to write letters to Santa ;-) Together we sang themed songs and repeated the vocabulary.

20171204 11482820171204 125840

20171201 14444820171130 085936