Dzień Babci i Dziadka

The Grandparent’s Day

W styczniu uczniowie KSP świętowali wraz z Babciami i Dziadkami bardzo ważny dzień w roku – Dzień Babci i Dziadka. Dzieci wystąpiły przed liczną publicznością z uśmiechami na twarzach, a następnie zaprosiły Gości na poczęstunek oraz rozdały im prezenty.

In January pupils with their grandparents celebrated very important day in the year – the Grandparent’s Day. Pupils performed in front of the large audience with smiles on their faces, then they invited the guests for a snack and they gave out the presents.

0103

020404a05111213020304O1