Koncert Noworoczny

New Year's Concert

W sobotę 23 stycznia 2018 odbył IV Noworoczny Koncert, nasi uczniowie tym razem prezentowali utwory o tematyce świątecznej. Licznie zgromadzona publiczność długo oklaskiwała młodszych i trochę starszych artystów.

On Saturday, January 23, 2018, we held the 4th New Year's Concert. This time our students presented Christmas songs. Our great audience applauded the youngest, and a bit older artists, for a long time.

0102

030405