13 luty

13th February 2018

Podczas drugiego dnia ferii po południu przypomnieliśmy sobie zasady kulturalnego zachowania. Zastanawialiśmy się gdzie używać zwrotów grzecznościowych. Zgodnie ustaliliśmy, że dobre maniery sprawdzą się w każdej sytuacji, bez względu gdzie jesteśmy. W związku z tym, wykonaliśmy pracę plastyczną pt "Mapa świata" gdzie wskazaliśmy państwa anglojęzyczne i powtórzyliśmy zwroty grzecznościowe obowiązujące w ich narodowym języku.

During the second day of a winter holiday we reminded ourselves how to behave properly. We were wondering how and where to use greetings. We agreed that good manners are always welcomed and appropriate. As a result, we made an artwork entitled ‘The Map of the World’. We marked English-speaking countries and revised greeting expressions used in their languages.

02 0102 02

02 0302 04