Walentynki w KSP

Valentine's Day in KSP

W tym roku Walentynki wypadają podczas ferii. Grupa 0a postanowiła obchodzić je trochę wcześniej i 9.02 wykonaliśmy upominki dla rodziców. Jest to święto miłości, zatem wszystkim mamom dzieci przygotowały piękne talizmany miłości, kartki serduszka, a dla tatusiów kartki walentynkowe. Talizmany były nawlekane na igłę z nitką, a kartki powstały w formacie 3d.
Starsze dzieci w trakcie zajęć na świetlicy szkolnej wykonały wspólnymi siłami jedną, dużą laurkę, w której w tajemnicy mogli napisać wiadomość, wierszyk lub imię ukochanej osoby. Wszyscy świetnie się bawili, ale najbardziej interesujące było to, co kryje w środku każde serduszko. Zadania tylko z pozoru były proste bo do ich wykonania trzeba było wykazać się dużą zręcznością.

This year Valentine's Day happens to take place during the holidays. Group 0a decided to celebrate it a bit earlier and on 9.02 we made gifts for our parents. It is a celebration of love, therefore all children prepared beautiful love talismans, cards of hearts for mums, and Valentine cards for dads. Talismans were threaded on a needle and thread, and the pages were created in 3d. Older children during the classes at the school's club created a large card, in which they could secretly write a message, a poem or the name of a loved one. Everyone had a great time, but the most interesting thing was what was inside every heart. The tasks were only seemingly simple because you had to show great dexterity to perform them.

120180209 123305 Film3

01202030405
0620180207 075358 Film3