14 luty

14th February 2018

Kształtowanie postaw bezpiecznego oraz kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią jest niezwykle ważne, o czym doskonale wiedzą Nasi uczniowie. Dlatego też, dzieci pod czujnym okiem nauczyciela przygotowały tablicę, na której zamieściły karteczki z własnoręcznie napisanymi zwrotami grzecznościowymi, których należy używać w szkole oraz poza nią. Każde dziecko bez najmniejszego problemu wypowiedziało się również na temat: jak należy postępować, by być bezpiecznym. Po zakończonym zadaniu dzieci były bardzo dumne ze swojej pracy..

Shaping attitudes of safe and cultural behavior in school and outside the classroom is extremely important, as our pupils know perfectly well. Therefore, children under the watchful eye of the teacher prepared a board on which they placed cards with their own hands written courtesy phrases that should be used at school and outside. Also, each child spoke without any difficulties on how to behave to be safe. The children were very proud of their work.

0201

0304