16 luty

16th February 2018

W piątek przyjrzeliśmy się bliżej naszym prawom i obowiązkom. Słuchaliśmy książki J. Olech "Mam prawo i nie zawaham się go użyć", wykonaliśmy karty do Kalendarza Praw Dziecka, plakaty, na których przedstawione zostały nasze prawa i obowiązki i skorzystaliśmy z prawa do... zabawy układając tor przeszkód na sali gimnastycznej.

On Friday, we took a closer look at our rights and obligations. We listened to the book by J. Olech "I have the right and I will not hesitate to use it". We made cards for the Children's Rights Calendar, posters on which our rights and obligations have been presented and we have exercised the right to ... have fun by arranging an obstacle course in the gym.

20180216 13373720180216 133857

img 20180216 101051img 20180216 101624