22 luty

22th February 2018

W czwartek 22 lutego prowadzone były zajęcia i zabawy kształtujące prawidłowe nawyki higieniczne. Rozmawialiśmy na temat higieny osobistej. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy „żeby nie chorować, trzeba swoje ciało codziennie pielęgnować". Uczniowie wysłuchali tematycznej bajki, zgadywali zagadki oraz wykonali quiz. Poszerzyliśmy wiadomości na temat prawidłowych postaw prozdrowotnych. Na koniec bogaci w wiedzę, techniką kolażu wykonaliśmy plakaty propagujące zdrowy styl życia.

Classes and activities shaping the correct hygiene habits took place on Thursday, 22nd February. We talked about personal hygiene. We all agreed that "in order not to be ill, you need to cherish your body every day." Students listened to a fairy tale, they guessed riddles and took a quiz. We expanded the news about correct pro-health attitudes. At the end, rich in new knowledge, we made posters to promote a healthy lifestyle.

0102

0304