Pionier matematyczny 2017

Maths Competition Pionier 2017;

Otrzymaliśmy wyniki ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej Pioner 2017. Brało w niej udział 32 uczniów. Jan Piętak z klasy 7e2 otrzymał dyplom laureata oraz nagrodę książkową za zajęcie 5-tego miejsca w Polsce. Tracąc tylko 4 punkty do najlepszego uczestnika olimpiady. Dyplomy wyróżnienia otrzymali Wiktor Nadrzewia z 3 gimnazjum, z klas 7 Angelika Malicka, Mateusz Bzymek i Maximiliam Huiskens, z klasy 4 Zuzanna Partyka. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach matematycznych.

We have just received the results of Maths Competition Pionier 2017. Thirty-two students took part in this contest. Jan Piętak won the fifth prize in Poland and received a diploma and a book. The winner had only 4 points more than Jan.The other prized students were: WiktorNadrzewia, 3rd grade of Middle School, Angelika Malicka, Mateusz Bzymek, Maximilian Huiskens, 7th grade of Primary School, and Zuzanna Partyka, the 4th grade of Primary School. The other students who took part in the competition got diplomas. We would like to congratulate all the students and wish further success in maths competitions.

014

303

02