Badacze Przyrody szukają Wiosny

Nature Explorers are looking for spring

Na zajęciach koła przyrodniczego „Badacze Przyrody” w dniu 13 marca szukając wiosny odkryliśmy, że w okolicach naszej szkoły kwitnie już leszczyna oraz przebijają się krokusy, zwiastuny zbliżającej się wiosny. Niestety tydzień później 20 marca w dzień astronomicznej wiosny znowu przywitała nas śnieżna zima. Próbowaliśmy ją przegonić, bo już nam się trochę znudziła. Może uda się to naszej Marzannie, którą wykonaliśmy na zajęciach w wersji ekologicznej tzw. EKO-MARZANNA?

On March 13 while looking for spring in our meeting of Nature Explorers Club, we discovered that in the vicinity of our school hazel is already blooming and crocuses, harbingers of the approaching spring, are breaking through. Unfortunately, a week later, on March 20, the snowy winter again greeted us on the day of astronomical spring. We tried to chase the winter away because we'd already got bored with it. Maybe our Marzanna, a traditional Polish effigy that we made in an eco-friendly version, will be more successful in this task.

20180313 15450220180320 155402

20180320 16060220180320 153609