Wizyta muzyków z Filharmonii

The concert in the Concert Hall

29 listopada uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wysłuchania koncertu muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej. Tym razem przy akompaniamencie fletu, oboju i fortepianu dzieci wspólnie z artystami śpiewały pieśni patriotyczne. Wydarzenie to wieńczyło obchody w naszej szkole stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

29th of November students from our school had the pleasure to listen the concert with musicians of Filharmonia Świętokrzyska. This time, children and artists, with the accompaniment of flute, oboe and piano sang patriotic songs. This event ended celebration of the 100th anniversary of Independence Day, at our school.

filh 01filh 02

0102