16 luty

16th February 2018

W piątek przyjrzeliśmy się bliżej naszym prawom i obowiązkom. Słuchaliśmy książki J. Olech "Mam prawo i nie zawaham się go użyć", wykonaliśmy karty do Kalendarza Praw Dziecka, plakaty, na których przedstawione zostały nasze prawa i obowiązki i skorzystaliśmy z prawa do... zabawy układając tor przeszkód na sali gimnastycznej.

On Friday, we took a closer look at our rights and obligations. We listened to the book by J. Olech "I have the right and I will not hesitate to use it". We made cards for the Children's Rights Calendar, posters on which our rights and obligations have been presented and we have exercised the right to ... have fun by arranging an obstacle course in the gym.

20180216 13373720180216 133857

Więcej…

15 luty

15th February 2018

W czwartek rozmawialiśmy o tym, jak kulturalnie się bawić i spędzać wolny czas. Sprawdziliśmy naszą wiedzę na temat savoir-vivre'u, stworzyliśmy drzewo kulturalnego ucznia i przypomnieliśmy sobie znaczenie magicznych słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Urządziliśmy sobie też teatrzyk kukiełkowy i zabawy na śniegu w pobliskim parku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom za aktywny udział w zajęciach pt. „Z KULTURĄ PRZEZ 4 PORY ROKU".

On Thursday we were talking how to spend free time and have fun in a polite way. We reminded each other the rules of savoir-vivre and checked our knowledge on this subject. We created a tree of a well-mannered pupil and we reminded the meaning of three magic words: Please, thank you, sorry. We also made a puppet show. Then, we played in the snow in a nearby park. Each pupil received a souvenir diploma for taking part in activities called ‘With Culture Across Four Seasons’.

0102

Więcej…

14 luty

14th February 2018

Kształtowanie postaw bezpiecznego oraz kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią jest niezwykle ważne, o czym doskonale wiedzą Nasi uczniowie. Dlatego też, dzieci pod czujnym okiem nauczyciela przygotowały tablicę, na której zamieściły karteczki z własnoręcznie napisanymi zwrotami grzecznościowymi, których należy używać w szkole oraz poza nią. Każde dziecko bez najmniejszego problemu wypowiedziało się również na temat: jak należy postępować, by być bezpiecznym. Po zakończonym zadaniu dzieci były bardzo dumne ze swojej pracy..

Shaping attitudes of safe and cultural behavior in school and outside the classroom is extremely important, as our pupils know perfectly well. Therefore, children under the watchful eye of the teacher prepared a board on which they placed cards with their own hands written courtesy phrases that should be used at school and outside. Also, each child spoke without any difficulties on how to behave to be safe. The children were very proud of their work.

0201

Więcej…

13 luty

13th February 2018

Podczas drugiego dnia ferii po południu przypomnieliśmy sobie zasady kulturalnego zachowania. Zastanawialiśmy się gdzie używać zwrotów grzecznościowych. Zgodnie ustaliliśmy, że dobre maniery sprawdzą się w każdej sytuacji, bez względu gdzie jesteśmy. W związku z tym, wykonaliśmy pracę plastyczną pt "Mapa świata" gdzie wskazaliśmy państwa anglojęzyczne i powtórzyliśmy zwroty grzecznościowe obowiązujące w ich narodowym języku.

During the second day of a winter holiday we reminded ourselves how to behave properly. We were wondering how and where to use greetings. We agreed that good manners are always welcomed and appropriate. As a result, we made an artwork entitled ‘The Map of the World’. We marked English-speaking countries and revised greeting expressions used in their languages.

02 0102 02

Więcej…

Pierwszy dzień
Ferie z KSP '2018: 12 luty - dobre maniery

First day
Winter holidays with KSP 2018: 12th February - good manners

W pierwszym dniu ferii poznaliśmy kilka ciekawostek dotyczących dobrego wychowania. Następnie zorganizowaliśmy quiz na znajomość dobrych manier. Okazało się, że największą wiedzę w tej dziedzinie posiada Kornel z klasy 2e, Lenka z klasy 1a i Marysia również z klasy 1a. Po zakończonej grze udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie rozegraliśmy mecz piłki nożnej. Odwiedziliśmy również spotkanie miłośników gier planszowych.

On the first day of the winter holidays, we learned a few interesting facts about good manners. Then we organized a quiz about good manners. It turned out that Kornel from class 2e, Lenka from class 1a and Marysia from class 1a have the best knowledge in this field. After the game ended, we went to the gym, where we played a game of football. We also visited a meeting of board game lovers.

01 0101 02

Więcej…

Strona 2 z 10