Festiwal Nauk Ścisłych – czas na chemię

Festival of Sciences - time for chemistry

W środę uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum uczestniczyli w warsztatach pt. Kosmetyki Naturalne, prowadzonych przez mgr Elżbietę Woźniak – kierownik laboratorium kosmetycznego Mira. Pani Elżbieta Woźniak opowiedziała o historii kosmetyków, nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) oraz etapach produkcji kosmetyków. Uczniowie poznali zasady doboru substancji, testy jakim muszą być poddane kosmetyki, specyfikę pracy w laboratorium kosmetycznym. Każdy z uczestników warsztatów dostał próbkę kremu ze śluzem ślimaka. Bardzo ważne, aby śluz pochodził od „zrelaksowanego" ślimaka, nie zawiera on wtedy toksyn. Kierownik laboratorium wraz z uczniami przygotowała krem (woda - olej kokosowy – emulgator).
Młodsi uczniowie uczestniczyli w pokazie produkcji „pasty dla słonia". Poznali tajniki elektrochemii – uzyskali prąd wykorzystując jabłko oraz blaszki miedziane i cynkowe połączone przewodem. Poszerzyli wiedzę o metalach – dowiedzieli się do czego służy cyna i na czym polega lutowanie.

On Wednesday, students of the eighth grade and third grade of gymnasium participated in workshops about Natural Cosmetics, conducted by Elżbieta Woźniak - head of the Mira cosmetic laboratory. Mrs. Elżbieta Woźniak talked about the history of cosmetics, INCI naming (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) and stages of cosmetics production. Students learned the principles of the selection of substances, tests which cosmetics must be subjected to, the specifics of work in the cosmetic laboratory. Each of the workshop participants received a sample of cream with snail slug. It is very important that the slime comes from a "relaxed" snail, so that it does not contain toxins. Laboratory manager together with the pupils prepared cream (water - coconut oil – emulsifier). Younger students participated in a show of the production of "elephant paste". They learned the secrets of electrochemistry - they obtained electricity using apple, copper and zinc plates connected by a wire. They expanded their knowledge about metals - they found out what tin is for and what soldering is about

festiwal nauk scislych zdj 001festiwal nauk scislych zdj

Więcej…

Debata Oxfordzka

Oxford-style debating

W czwartek 30 maja odbyła się kolejna już debata oksfordzka. Tym razem młodzież z klas gimnazjalnych argumentowała „za" bądź „przeciw" tezie głoszącej, że „Gry komputerowe pełne przemocy uczą nas agresji". Dwie grupy dyskutantów zebrane po stronie „propozycji" i „opozycji" spierały się przywołując naukowe dane wobec postawionej tezy.
Kto wygrał? W naszej opinii dyskusja zakończyła się remisem, ponieważ każda ze stron miała częściowo racje. Ważne jest to kto gra, w jaką grę, czy gra jest przeznaczona dla danej grupy wiekowej oraz jak dużo czasu poświęca grze. Wniosek? Wszędzie wskazany jest arystotelesowski złoty środek! Umiar i rozsądna miara! Brawo dyskutanci!

Dla zainteresowanych tematyką zamieszczamy kilka linków poniżej:
http://www.educationalneuroscience.org.uk/resources/neuromyth-or-neurofact/violent-video-games-make-children-more-violent/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evidence-based-living/201807/do-violent-video-games-make-kids-more-violent
https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2095-jak-gry-pomagaja-sie-uczyc-wyniki-badan
https://zdrowie.pap.pl/uzaleznienia/gry-z-przemoca-jak-wplywaja-na-dzieci

On 30th May in our school once again took place oxford-style debating. This time the main thesis was as follow: "Violent video games make us more violent". Students argued for and against the thesis above.
Who won? Both, which means there was a draw. The most important conclusion is to follow Aristotle's Golden Rule as moderation is a key to virtue.

For more see the links below:
http://www.educationalneuroscience.org.uk/resources/neuromyth-or-neurofact/violent-video-games-make-children-more-violent/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evidence-based-living/201807/do-violent-video-games-make-kids-more-violent
https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2095-jak-gry-pomagaja-sie-uczyc-wyniki-badan
https://zdrowie.pap.pl/uzaleznienia/gry-z-przemoca-jak-wplywaja-na-dzieci

 0102

Klasa 0a z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

Class 0s visited Marshal's Office

Helenka i Asia – rocznik 2012 zajęły miejsca członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i na chwilę stały się doradczyniami wicemarszałek Renaty Janik. A wszystko działo się w sali konferencyjnej, czyli w miejscu, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dla naszego regionu. Na zaproszenie Renaty Janik w Urzędzie Marszałkowskim gościła zerówka z Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach. – To jest bardzo ważne, żeby dzieci już od najmłodszych lat poznawały świat, który je otacza, świat samorządu również – mówiła wicemarszałek.
– Na nich ta wizyta zrobiła duże wrażenie, ponieważ mogły osobiście poznać osoby tak wysokiego szczebla. W ten sposób już od najmłodszych lat kształtujemy obywatelską postawę – mówiła Joanna Guza, nauczycielka z Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach.

Helenka and Asia- born in 2012- took places of the Świętokrzyskie Voivodeship Board. Just for a while they became advisors of vicemarshal Renata Janik. The meeting took place in a conference room- the place where all the important decisions are made. The invitation from Renata Janik in Marshal's Office was sent to the group 0a from the First Bilingual Primary School- This is so important for kids to know the world from the youngest age. The world around them and the world of the local government as well- says the vicemarshal. The impression of visiting the Marshal's Office was huge, because children could personally meet people from political world. In this way from the youngest age we have been building the concept of citizenship- says Joanna Guza, teacher in First Bilingual Primary School in Kielce.

Dzieci z wizytą w urzędzie 0 768x512

Wycieczka do Warszawy

Trip to Warsaw

Uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych świętowali Dzień Dziecka w Warszawie. Uczestniczyli w spektaklu "Piotruś Pan" wystawianym na deskach Teatru Studio Buffo . Wolny czas spędzili zwiedzając Stare Miasto.

The students od KSP celebrated the Internatinal Children's Day in Warsaw. They went to see a performance Peter Pan in the Buffo Theatre. Also, they took a stroll around the picturesque Old Town, where they bought some souvenirs and admired the views. Everybody had a great time.

0102

Więcej…

Wycieczka do Sandomierza klasy 0a i 1a

Trip to Sandomierz- class 0a and 1a

04.06.2019 uczniowie z klasy 0a i 1a pojechali na wycieczkę do Sandomierza. Wspaniała pogoda towarzyszyła wszystkim podczas rejsu statkiem oraz podziwiania zabytków miasta. Po przyjeździe zwiedzanie zaczęliśmy od bramy opatowskiej, która liczy 137 schodów. Dalej przeszliśmy na malowniczy rynek. Kolejnym miejscem zwiedzania była zbrojownia rycerska oraz lochy. To tutaj uczniowie mogli przymierzyć stroje średniowieczne oraz obejrzeć wyroby ręczne tych czasów. Następnym punktem był rejs statkiem po Wiśle. Jednak po drodze do celu mogliśmy podziwiać Kościół św. Jakuba, Dom Długosza. Po przywitaniu przez kapitana statku udaliśmy się w rejs by obejrzeć panoramę miasta. Po żegludze przeszliśmy wąwozem Królowej Jadwigi na obiad. Po drodze Pani przewodnik opowiadała nam wiele ciekawych sandomierskich legend. Przed powrotem udaliśmy się na mniejszy rynek kupić pamiątki. W drodze powrotnej wszyscy stwierdzili, że była to wspaniała wycieczka.

On 4th of June 2019 students from the class 0a and 1a went for a trip to Sandomierz. Beautiful weather made the voyage and sightseeing pleasant. When we arrived, the trip started from Opatowska Gate which counts 137 steps. Then, we went to see a picturesque Square. Our next place was an arsenal and a dungeon. There students could try on medieval costumes and see some handcrafts. Next point was the voyage on Vistula River. During being on a ferry, we could see St. Jacob's church, Długosz House. After the captain welcomed us, we went to see a cityscape. After shipping we were walking in Queen Jadwiga's gorge and went for dinner. During our walk, the tour guide was telling us the most interesting legends in Sandomierz. After all, everyone agreed that it was a really amazing trip.

0102

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych - fizyka i astronomia oraz matematyka

Festival of Exact Sciences - physics, astronomy and mathematics

30 maja w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych nasi uczniowie obcowali z fizyką i astronomią oraz matematyką. Uczniowie rozpoczęli dzień spotkaniem z astronomem dr inż. M. Drabikiem z UJK w Kielcach. Wykład dotyczył zjawisk zachodzących w kosmosie, lotów kosmicznych oraz narządzi do obserwacji nieba. Uczniowie byli bardzo zainteresowani pogadanką popularno-naukową prowadzącego i aktywnie zadawali mnóstwo pytań. Kolejnym punktem programu były warsztaty - obserwacja słońca i plam słonecznych z wykorzystaniem lunety z odpowiednimi filtrami. Warsztaty spotkały się z wielką aprobatą uczniów i przyczyniły się do pogłębienia zainteresowania tą wspaniałą dziedziną nauki. Następnym punktem festiwalu były warsztaty z obiektów "niedostępnych" oraz z brył zaplatanych, czyli o tym jak wykorzystać w życiu codziennym i bawić się matematyką.

On May 30, as part of the Science Festival, our students got acquaited with physics and astronomy as well as mathematics. The students started the day meeting an astronomer PhD. M. Drabik from the UJK in Kielce. The lecture concerned phenomena occurring in space, space flights and sky observation. The students were very interested in the scientific lecture and asked a lot of questions. The next point of the program were workshops - observation of the sun and sunspots using a telescope with appropriate filters. The workshops proved to be very interesting for the students and contributed to deepening their interest in this wonderful field of science. The next highlight of the festival were workshops on "inaccessible" objects and blocks, or how to use them in everyday life and have fun with maths.

0102

Więcej…

Młodzieżowy rajd pieszy

Youth walking rally

Dnia 28 maja odbyliśmy rajd pieszy z młodzieżą Naszej Szkoły. Pogoda dopisała, było piękne słońce i optymalna temperatura. Frekwencja była doskonała, bo aż 60 uczniów od klasy 3 szkoły podstawowej do 3 gimnazjum. Rozpoczęliśmy od przejazdu autobusem, a właściwie dwoma autobusami MPK na Słowik. Tam weszliśmy na niebieski szlak kierując się na górę Biesak. Podejście było ciężkie, bo przewyższenie wynosi prawie 200 metrów. Ale wszyscy dali radę, chociaż często z lekkim bólem:). Potem już było łatwiej, zdobyliśmy Pierścienicę, gdzie zastały nas rewelacyjne widoki na Pasmo Masłowskie i Łysicę. Na koniec jeszcze wizyta w restauracji i na placu zabaw w okolicach stadionu. Zrobiliśmy w sumie 12 km, z tego sporo pod górę, więc solidna praca została wykonana. Wszyscy zadowoleni i dotlenieni wróciliśmy do szkoły. Kolejny rajd już we wrześniu. A za parę dni coś dla cyklistów, rajd rowerowy. Zapraszamy.

On May 28, we had a walking tour with our school's youth. The weather was good, the sun was beautiful and the temperature was optimal. The turnout was excellent, as many as 60 students from the 3rd grade of primary school to the 3rd year of middle school. We started with a bus ride, or rather two MPK buses to Słowik. There, we entered the blue trail heading for Mount Biesak. The approach was difficult because the elevation is almost 200 metres. But everyone managed, although often with a slight pain :). Then it was easier, we got the Ringworld, where we found fantastic views of the Masłów and Łysica ranges. Finally, a visit to the restaurant and playground in the vicinity of the stadium. We made a total of 12 km, a lot uphill, so solid work was done. Everyone satisfied and oxygenated we returned to school. Another rally in September. And in a few days, something for cyclists, a bike rally. Come along.

0001001

Więcej…

Z anatomią człowieka za pan brat - Festiwal Nauk Ścisłych – dzień biologiczny

On good terms with anatomy - Science Festival - Biology Day

W poniedziałek w ramach Festiwalu uczniowie od rana aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Z anatomią człowieka za pan brat”. Podczas warsztatów biologicznych uczniowie mogli zgłębić tajniki anatomii człowieka od budowy komórkowej poprzez pomiar ciśnienia krwi i tętna, pomiar ostrości wzroku za pomocą tablicy optometrycznej, określenie wskaźnika BMI. Doświadczalnie mogli przekonać się o istnieniu w oku plamki ślepej oraz sprawdzić za pomocą specjalnych tablic czy nie są daltonistami. Była też prezentacja przygotowana przez uczennice klasy 3 gimnazjum dla młodszych kolegów o wystawie Body Worlds, w której same uczestniczyły. Na koniec były warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

On Monday , the students took part in the activities : " On good terms with human's anatomy." During the biology workshop, the students learnt about the anatomy from the cells to taking blood pressure, eye tests, the BMI indicators. There were experiments with eye problems, colour blindness. There was a student's presentation: Body Worlds.as well as the first aid demonstrations.

20190527 11302720190527 122604

Więcej…

Strona 2 z 86