I miejsce w województwie z języka angielskiego

* po raz kolejny *
dla

Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w Kielcach

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.