I miejsce w województwie z języka angielskiegoFirst place in English in the świętokrzyskie voivodeship

* po raz kolejny *
dla
* once againy *
for

Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w KielcachThe first Bilingual Junior High School in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2019