I miejsce z języka angielskiego

dla

Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

MATURA 2019 - wyniki szkół licealnych w Kielcach

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.