Pomagamy zwierzętom

Samorząd Szkolny jak co roku zorganizował zbiórkę dla zwierząt. W piątek wybraliśmy się do Dymin w celu przekazania darów dla mieszkających tam psów i kotów. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda praca w schronisku. Poznaliśmy większość zwierząt co sprawiło nam dużo radości, na pewno tam wrócimy!

IMG 20181116 115845IMG 20181116 120845

Więcej…

Zbieramy nakrętki i pomagamy!

Help by collecting caps!

Samorząd Szkolny ogłasza zbiórkę nakrętek na cele charytatywne. Naszym celem jest pomoc Kacperkowi i Kai – dwójce uroczych maluchów ze, które cierpią na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Ich rehabilitacja i leczenie jest niezwykle kosztowna, a zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy człowiekowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

Zbiórka dotyczy każdego rodzaju nakrętek, ze wszystkich artykułów używanych w gospodarstwie domowym (spożywczych, chemii gospodarczej itp.). Proszę, by spod wieczek usunąć papierowe wkładki, jeśli takie się tam znajdują, w przeciwnym wypadku nakrętki są odrzucane. Zbiórka nakrętek nic nie kosztuje, a tak wiele znaczy i może pomóc potrzebującym. Gorąco zachęcam do zaangażowania!

Zbiórka trwa do czerwca.

The School Self-Government announces the collection of caps for charity. Our goal is to help Kacperek and Kaja - two lovely kids who suffer from SMA, a spinal muscular atrophy. Their rehabilitation and treatment is extremely expensive, and by collecting plastic caps we not only help people, but also protect our environment, facilitating the process of recycling plastics.

For more information, please visit: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

The collection lasts until June.

nakrętki kacper

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Dnia 9 listopada w Naszej szkole obchodziliśmy rocznicę 100-lecia Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęliśmy od rozstrzygnięcia konkursu „Poezja Niepodległych Serc”. Gratulujemy zwycięzcom! Następnie odbyła się część artystyczna uroczystości, w której dzieci z klas 2a i 2b przybliżyły swoim kolegom i koleżankom drogę Polski do odzyskania wolności i niepodległości.

On the 9th of November we celebrated the 100th anniversary of Independence Day at Our school. We started the celebration with the adjudication of the "Poezja Niepodległych Serc" contest. Congratulations to the winners! Next, the artistic part of the ceremony took place. Children from 2a and 2b grades brought their friends closer to Poland's way of re-establishing freedom and independence.

11 1110 11 1109

Więcej…

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Dzień 11 listopada 2018 roku to data szczególna w historii Polski, którą uczcili również nasi uczniowie. Podróż po dziejach naszego kraju, przypomnienie drogi do wolności, postaci, które na trwałe wpisały się w historię i koncert w wykonaniu młodych artystów w czasie uroczystego spotkania podkreśliły wartości, o których należy szczególnie pamiętać z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Nauka od zawsze była ważną częścią życia każdego Polaka. Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości możemy się nią w pełni cieszyć i ją wykorzystywać. Dlatego uczniowie naszej szkoły w ramach obchodów Święta Niepodległości spojrzeli na te 100 lat przez pryzmat zadań z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii. Wzięli udział w akcji „100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości" i udało się im rozwiązać 100 różnych zadań symbolizujących lata naszej wolności.

November 11, 2018 is a special date in the history of Poland, which our students also honoured. A journey through the history of our country, a story of our road to freedom and the characters who permanently inscribed in our history and a concert performed by young artists during the solemn meeting emphasized the values that should be especially remembered on the occasion of the 100th anniversary of independence. Education has always been an important part of every Pole's life. However, it was only after regaining independence that we could fully enjoy it and use it. That is why our students during the celebrations of Independence Day looked at these 100 years through the prism of tasks in mathematics, physics, biology, geography and chemistry. They took part in the campaign called "100 tasks for the 100th anniversary of independence" and they managed to solve 100 different tasks symbolizing the years of our freedom.

11 glo0711 glo01

Więcej…

Konkurs VERSTEHEN

VERSTEHEN

W czwartek 8. listopada odbył się w naszej szkole konkurs sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem w języku niemieckim - "Verstehen". Uczestnicy zmierzyli się z quizem językowym złożonym z 24 pytań o poziomie trudności adekwatnym do kategorii wiekowej.
Uczeń klasy 8. Anton Koloska uzyskał wynik bardzo dobry i zajął 1. miejsce w województwie a zarazem 7. w kraju, natomiast Marianna Wrzosek z klasy 3b gimnazjum - 2. miejsce w województwie i 73. w kraju. Gratulujemy!

On Thursday, the 8th of November, there was a German contest in our school - "Verstehen". It checked students' ability of listening connected with understanding. Students faced with a language quiz consisting of 24 questions. The level of difficulty depended on the age group. The results will coming soon, so we keep our fingers crossed.
A student of grade 8 Anton Koloska obtained a very good result and took first place in the province and at the same time 7th in the country, while Marianna Wrzosek from junior high school - 2nd place in the province and 73rd in the country. Congratulations!

verstehen

Lekcja inna niż wszystkie – wizyta w aptece

A lesson with a difference - a visit to a pharmacy

Dnia 07.11.2018 r. klasa IV b wybrała się na wycieczkę do apteki. Po dotarciu na miejsce uczniowie zostali zaproszeni na zaplecze, gdzie panie farmaceutki opowiedziały dzieciom o swojej pracy. Pokazywały, jak dużo leków znajduje się w aptece, wytłumaczyły, co to jest recepta, jak ją można realizować i kto może kupować leki. Dowiedziały się jak lekarstwa należy przechowywać i co z nimi robić gdy są przeterminowane. Najbardziej zainteresowało ich pomieszczenie, zwane recepturą. To właśnie tam przygotowywali własnoręcznie maści i syropy. Dzieci odmierzały określoną ilość składników potrzebnych do wykonania danego leku, mogły mieszać i ucierać różne składniki w moździerzu, przekładać maść do przygotowanych pojemników i robić opis wyprodukowanej receptury. Możliwość samodzielnego przygotowania specyfiku była dla nich bardzo atrakcyjna. Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi farmaceuci i zagłębić tajniki tego zawodu. Na koniec każdy otrzymał wykonany przez siebie lek, dyplom i torbę z upominkami od apteki.

On 07/11/2018 class IV b went on a trip to the pharmacy. After reaching the place, the students were invited to the back room, where the pharmacists told them about their work. They showed how a lot of medicines are made in the pharmacy, they explained what a recipe is and who can buy medicines. The students learned how medicines should be stored and what to do with them when they are out of date. The children were most interested in the room, called "the recipe". That's where they made their own ointments and syrups. Children measured a certain amount of ingredients needed to perform the given drug, they could mix and grind the various ingredients in a mortar, put the ointments to the prepared containers and make a description of the produced recipe. The ability to prepare the specifics on their own was very attractive for the children. The students could feel like real pharmacists and

0102

Więcej…

Dzień Postaci z Bajek

Dnia 05.11.2018 obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu dzieci przyszły w przebraniach swoich ulubionych postaci. Odbyły się tańce przy piosenkach bajkowych, konkurs pt" Jaka to melodia" oraz zagadki z nagrodami. Wspólnie powstał portret ulubionej postaci z bajki i jak łatwo się domyślić została nią Elza. Był też poczęstunek, a podczas konkursów dużo śmiechu.

0102

Kwesta na kieleckich cmentarzach

Fundraising at Kielce cemeteries

W dniach 01.11 – 02.11 już po raz 26. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach prowadziło kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na lokalnych cmentarzach. A uczniowie naszej szkoły chętnie wsparli tę piękną inicjatywę.
Szczególne podziękowania kierujemy do Adriany Stępień (3e), Wincentego Skulskiego (4a), Wiktora Jóźwika (8e1), Macieja Rajszewicza, Jana Piętaka i Kacpra Kwaśniewskiego (8e2) wraz z rodzinami oraz pana Bartosza Kułana za zaangażowanie i udział w tegorocznej kweście.

The Kielce Society for the Protection of National Heritage has been organising the fundraising event at the local cemeteries for 26 years. All the donations are used to restore the historic tombs and monuments. And as every year our students volunteered to participate and collect donations.
Special thanks go to AdrianaStępień (3e), Wincenty Skulski (4a), WiktorJóźwika (8e1), MaciejRajszewicz, Jan Piętak and KacperKwaśniewski (8e2) and their parents, as well as our History teacher Mr Bartosz Kułan for your help and involvement in the fundraising.

logo SODNSAVE 20181102 123141

Strona 1 z 75