English is Fun

English is Fun

Przyjrzyjcie się na lekcje kółka "English is Fun". Ostatnio uczniowie uczyli się o jedzeniu. Nazywali wszystkie produkty oraz układali je względem kategorii. Co więcej, dowiedzieli się o różnych produktach i przylegających im typom.

Let's have a look at 'English is Fun' lessons. Recently students have been learning about food. They have named all the food and put it into category. Moreover, they've found out which product belongs to certain type.

0102

Więcej…

Dzień misia w klasie 0

National Day of Teddy Bear

W dniu 23.11.2018 klasa 0 obchodziła dzień pluszowego misia. Każdy przyniósł swojego ulubionego pluszaka z którym tworzył parę podczas tańców z balonami. Dzieci wykonały maski na wzór pandy. Były kolorowanki misiów oraz piosenki i zagadki o misiach. Był to dzień świetnej zabawy.

On 23rd of November group 0a celebrated the National Day of Teddy Bear. Everyone brought his or her teddy bear. Together in pairs, they were dancing during some competitions. Children made masks in a panda shape. There were also some colouring books, songs and quizzes about teddy bears. That was a great day of fun.

IMG 20181123 141249IMG 20181123 142752

Pomagamy zwierzętom

We help animals!!!

Samorząd Szkolny jak co roku zorganizował zbiórkę dla zwierząt. W piątek wybraliśmy się do Dymin w celu przekazania darów dla mieszkających tam psów i kotów. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda praca w schronisku. Poznaliśmy większość zwierząt co sprawiło nam dużo radości, na pewno tam wrócimy!

Every year, our school organises the food raiser for animals. The school council coordinated this charity event. On Friday, we went to Dyminy to the animal shelter to donate the goods.We had an opportunity to see how the work looks there and also got to know some animals, which was so unforgettable! Surely, we will come back there!

IMG 20181116 115845IMG 20181116 120845

Więcej…

Zbieramy nakrętki i pomagamy!

Help by collecting caps!

Samorząd Szkolny ogłasza zbiórkę nakrętek na cele charytatywne. Naszym celem jest pomoc Kacperkowi i Kai – dwójce uroczych maluchów ze, które cierpią na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Ich rehabilitacja i leczenie jest niezwykle kosztowna, a zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy człowiekowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

Zbiórka dotyczy każdego rodzaju nakrętek, ze wszystkich artykułów używanych w gospodarstwie domowym (spożywczych, chemii gospodarczej itp.). Proszę, by spod wieczek usunąć papierowe wkładki, jeśli takie się tam znajdują, w przeciwnym wypadku nakrętki są odrzucane. Zbiórka nakrętek nic nie kosztuje, a tak wiele znaczy i może pomóc potrzebującym. Gorąco zachęcam do zaangażowania!

Zbiórka trwa do czerwca.

The School Self-Government announces the collection of caps for charity. Our goal is to help Kacperek and Kaja - two lovely kids who suffer from SMA, a spinal muscular atrophy. Their rehabilitation and treatment is extremely expensive, and by collecting plastic caps we not only help people, but also protect our environment, facilitating the process of recycling plastics.

For more information, please visit: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

The collection lasts until June.

nakrętki kacper

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Dnia 9 listopada w Naszej szkole obchodziliśmy rocznicę 100-lecia Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęliśmy od rozstrzygnięcia konkursu „Poezja Niepodległych Serc”. Gratulujemy zwycięzcom! Następnie odbyła się część artystyczna uroczystości, w której dzieci z klas 2a i 2b przybliżyły swoim kolegom i koleżankom drogę Polski do odzyskania wolności i niepodległości.

On the 9th of November we celebrated the 100th anniversary of Independence Day at Our school. We started the celebration with the adjudication of the "Poezja Niepodległych Serc" contest. Congratulations to the winners! Next, the artistic part of the ceremony took place. Children from 2a and 2b grades brought their friends closer to Poland's way of re-establishing freedom and independence.

11 1110 11 1109

Więcej…

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Dzień 11 listopada 2018 roku to data szczególna w historii Polski, którą uczcili również nasi uczniowie. Podróż po dziejach naszego kraju, przypomnienie drogi do wolności, postaci, które na trwałe wpisały się w historię i koncert w wykonaniu młodych artystów w czasie uroczystego spotkania podkreśliły wartości, o których należy szczególnie pamiętać z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Nauka od zawsze była ważną częścią życia każdego Polaka. Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości możemy się nią w pełni cieszyć i ją wykorzystywać. Dlatego uczniowie naszej szkoły w ramach obchodów Święta Niepodległości spojrzeli na te 100 lat przez pryzmat zadań z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii. Wzięli udział w akcji „100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości" i udało się im rozwiązać 100 różnych zadań symbolizujących lata naszej wolności.

November 11, 2018 is a special date in the history of Poland, which our students also honoured. A journey through the history of our country, a story of our road to freedom and the characters who permanently inscribed in our history and a concert performed by young artists during the solemn meeting emphasized the values that should be especially remembered on the occasion of the 100th anniversary of independence. Education has always been an important part of every Pole's life. However, it was only after regaining independence that we could fully enjoy it and use it. That is why our students during the celebrations of Independence Day looked at these 100 years through the prism of tasks in mathematics, physics, biology, geography and chemistry. They took part in the campaign called "100 tasks for the 100th anniversary of independence" and they managed to solve 100 different tasks symbolizing the years of our freedom.

11 glo0711 glo01

Więcej…

Konkurs VERSTEHEN

VERSTEHEN

W czwartek 8. listopada odbył się w naszej szkole konkurs sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem w języku niemieckim - "Verstehen". Uczestnicy zmierzyli się z quizem językowym złożonym z 24 pytań o poziomie trudności adekwatnym do kategorii wiekowej.
Uczeń klasy 8. Anton Koloska uzyskał wynik bardzo dobry i zajął 1. miejsce w województwie a zarazem 7. w kraju, natomiast Marianna Wrzosek z klasy 3b gimnazjum - 2. miejsce w województwie i 73. w kraju. Gratulujemy!

On Thursday, the 8th of November, there was a German contest in our school - "Verstehen". It checked students' ability of listening connected with understanding. Students faced with a language quiz consisting of 24 questions. The level of difficulty depended on the age group. The results will coming soon, so we keep our fingers crossed.
A student of grade 8 Anton Koloska obtained a very good result and took first place in the province and at the same time 7th in the country, while Marianna Wrzosek from junior high school - 2nd place in the province and 73rd in the country. Congratulations!

verstehen

Światowy dzień zdrowego jedzenia w klasie 0

The World Day of healthy Food in 0a group

Przypadający na dzień 08.11 światowy dzień zdrowego jedzenia grupa 0 postanowiła uczcić wykonując sałatkę owocową. Wśród owoców zagościły mniej popularne kaki i melon. Piękne, słodkie zapachy rozbudziły apetyt i wspomnienia lata.

Group 0a decided to celebrate the The World Day of healthy Food, which was on 8th of November. They made a fruit salad. Among many fruits there were also kaki and melon. Beautiful and tasty smells made our apetite awake. We will remember this for a long time.

IMG 20181108 091859IMG 20181108 092238

Strona 8 z 82