Dzień Postaci z Bajek

The Day of fairy-tales Character

Dnia 05.11.2018 obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu dzieci przyszły w przebraniach swoich ulubionych postaci. Odbyły się tańce przy piosenkach bajkowych, konkurs pt" Jaka to melodia" oraz zagadki z nagrodami. Wspólnie powstał portret ulubionej postaci z bajki i jak łatwo się domyślić została nią Elza. Był też poczęstunek, a podczas konkursów dużo śmiechu.

5th of November 2018 was the day, when we celebrated The Day of fairy-tales Character. On this day student came to school totally dressed up as a character from her favourite cartoon. During the lessons they were dancing and singing. They also took part in the comptetition called " Name the Tune". There was a quiz with the prizes, too. Together they drew a portrait of their favourite character from "Frezen". You can easily guess... it was Elza. Kids prepared a little treat and had fun during the whole day.

0102

Kwesta na kieleckich cmentarzach

Fundraising at Kielce cemeteries

W dniach 01.11 – 02.11 już po raz 26. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach prowadziło kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na lokalnych cmentarzach. A uczniowie naszej szkoły chętnie wsparli tę piękną inicjatywę.
Szczególne podziękowania kierujemy do Adriany Stępień (3e), Wincentego Skulskiego (4a), Wiktora Jóźwika (8e1), Macieja Rajszewicza, Jana Piętaka i Kacpra Kwaśniewskiego (8e2) wraz z rodzinami oraz pana Bartosza Kułana za zaangażowanie i udział w tegorocznej kweście.

The Kielce Society for the Protection of National Heritage has been organising the fundraising event at the local cemeteries for 26 years. All the donations are used to restore the historic tombs and monuments. And as every year our students volunteered to participate and collect donations.
Special thanks go to AdrianaStępień (3e), Wincenty Skulski (4a), WiktorJóźwika (8e1), MaciejRajszewicz, Jan Piętak and KacperKwaśniewski (8e2) and their parents, as well as our History teacher Mr Bartosz Kułan for your help and involvement in the fundraising.

logo SODNSAVE 20181102 123141

Halloween

Halloween

Jak co roku SU zorganizował konkurs na najlepsze przebranie Halloweenowe. Wśród młodszych klas szkoły podstawowej nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili na zajęciach tematyczne gry i zabawy językowe oraz wręczyli przygotowane przez samorząd szkolny nagrody. Zwycięzcy - najlepiej ubrani uczniowie poszczególnych klas otrzymali dyplomy upoważniające do dodatkowego nieprzygotowania z języka angielskiego oraz słodycze halloweenowe. Konkurs na najlepsze przebrania halloweenowe wygrali: Alicja Solakiewicz z zerówki, Jan Kutowski z klasy 1a, Ignacy Widlinski z 1b, Magdalena Stęplewska z 1c, Małgorzata Steckiewicz z 2a, Alicja Zioło z 2b, Oliwia Domagała z 3a, Adriana Stępień z 3e, Zuzia Kowalczyk z 4a, Zofia Brumirska z 4b, Scarlett Lafa z 4e.
Natomiast wśród starszych klas i gimnazjum rozstrzygnięcie konkursu poprzedziła prezentacja dotycząca genezy Halloween, zwyczajów i ciekawostek związanych z tym świętem. Członkowie SU – Bartosz Klamczyński i Kacper Lewandowski referowali w języku angielskim i polskim. Szymon Kacprzak prowadził drugą część naszego spotkania – rozstrzygnięcie konkursu. Pierwsze miejsce zajął Piotr Puchała (kl. 5e), drugie Maria Skadłubowicz (kl. 6e), trzecie Filip Wojdan (kl. 3A).

This year Best Halloween Costume Contest has been organised by Students' Committee. The youngest children had fun during English lessons as they had games organised by teachers. The teachers chose the best costumes and gave the winners halloween sweets, diplomas and additional possibility of not coming prapared for the lesson. The winners were: Alicja Solakiewicz 0a, Jan Kutowski 1a, Ignacy Widlinski 1b, Magdalena Stęplewska 1c, Małgorzata Steckiewicz 2a, Alicja Zioło 2b, Oliwia Domagała 3a, Adriana Stępień 3e, Zuzia Kowalczyk 4a, Zofia Brumirska 4b, Scarlett Lafa 4e.
Before the results of the competition were announced among older classes, there was a presentation about the beginnings of Halloween, its customs and traditions. The members of the school council Bartosz Klamczynski i Kacper Lewandowski gave their speeches in both Polish and English. Szymon Kacprzak was the host of the second part of the meeting.The winner of our competition was Piotr Puchała, 5e, the second place got Maria Skadlubowicz, 6e and the third one Filip Wojdan, 3A

001hall gim 1

Więcej…

Szkoła Roku

School of the Year

Serdecznie zapraszamy do głosowania na Kolegium Szkół Prywatnych w plebiscycie Szkoła Roku!
Więcej informacji na stronie Echa Dnia.

Przypominamy również o głosowaniu na Panią Aleksandrę Pastuszkę - Goworek - naszego Nauczyciela na medal!
Więcej informacji na stronie Echa Dnia.

We cordially invite you to vote for the Kolegium Szkół Prywatnych in the School of the Year plebiscite!
Read more.

We would also like to remind you about the vote for Aleksandra Pastuszka - Goworek - our Teacher for the medal!
Read more.

grafika fb

Jesienna wycieczka do Kazimierza Dolnego i Janowca

Autumn trip to Kazimierz Dolny and Janowiec

Dnia 26 października nasi piątoklasiści wybrali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca. W programie wycieczki znalazł się godzinny rejs statkiem po Wiśle, podczas którego mogliśmy podziwiać panoramę Kazimierza z górującą nad miastem wieżą obronną i ruinami zamku wybudowanego w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Następnie „Eko-busikami” wyposażonymi w lektora automatycznego zaliczyliśmy godzinną przejażdżkę po urokliwych uliczkach Kazimierza aż do wąwozów lessowych. W trakcie przejażdżki usłyszeliśmy ciekawe legendy i anegdoty związane z dawnym miastem. Następnie zwiedziliśmy zamek i basztę w Kazimierzu, skąd podziwialiśmy wspaniałą panoramę miasta. Obowiązkowym punktem wycieczki był czas wolny na Rynku gdzie zakupiliśmy pamiątki i spróbowaliśmy słynnych kazimierskich kogutów. Ostatnim punktem naszej wycieczki był zamek w Janowcu, gdzie zwiedziliśmy ruiny obronnego zamku Firlejów. Każdy pobyt na wycieczce daje nam możliwości poznania cząstki naszej historii oraz uroków i piękna polskiej ziemi.

On October 26, our fifth-graders went on a trip to Kazimierz Dolny and Janowiec. The programme of the trip included a one-hour cruise on the Vistula river, during which we could admire the panorama of Kazimierz with the defensive tower towering over the city and the ruins of the castle built in the 14th century by King Casimir the Great. Then, we took another ride on "eco-buses", equipped with automatic readers, through the charming streets of Kazimierz up to the loess ravines. During the ride, we heard interesting legends and anecdotes related to the old town. Later we visited the castle and the tower in Kazimierz, from where we admired the wonderful panorama of the city. An obligatory point of the trip was free time on the Market where we bought souvenirs and tried the famous Kazimierz roosters. The last point of our trip was the castle in Janowiec, where we visited the ruins of the defensive castle of the Firlejs. Each trip gives us an opportunity to learn about a part of our history and the charms and beauty of the Polish land.

0102

Więcej…

Rekolekcje maturalne

Matura retreat

W dniach 22-24.10.2018 maturzyści wraz z s. Karmelą wzięli udział w rekolekcjach dla maturzystów w Skrzeszycach. Tematem rekolekcji była: "Dobrze ukierunkowana droga życia". Uczestnicy wspólnie przeżywali czas modlitwy, wielu ciekawych konferencji, śpiewu, wspólnych smacznych posiłków i rozmów w wolnym czasie.

On 22-24.10.2018, high school students, together with Sr. Karmela, took part in retreats for high school graduates in Skrzeszyce. The theme of the retreat was: "A well-directed way of life". The participants shared the time spent on prayers, many interesting conferences, singing, tasty meals and talks.

0102

Więcej…

Nadchodzi Halloween!

Halloween is coming

W dniu 24.10. uczniowie klasy 2b rozpoczęli przygotowania do Halloween. Wykonali papierowe latarnie oraz odpowiednio je udekorowali. Zabawa podczas wykonywania pracy była niesamowita.
Grupa 0 także zaczęła już dekorować swoją salę na halloween. Powstały śliczne lampiony ze słoików, nietoperze z rolek oraz pająki. Były to pracowite zajęcia, ale opłacało się bo sala wyszła wspaniale.
Natomiast klasa 3a zorganizowała w klasie Dzień Dyni. Uczniowie stworzyli rzeźby z wydrążonych dyń, a przy ich wykonaniu wykazali się dużą pomysłowością. Niektóre wyglądały zabawnie, inne budziły strach i przypominały dziwne stwory. Dyniowe głowy pięknie ozdobiły salę lekcyjną.

On 24th of October, children from 2b class, began preparations for Halloween. Pupils made paper lanterns and they decorated them. There was a lot of fun during working.
Group 0a has started decorating the classroom for Halloween. There are many lanterns made from the jars, bats made from rolls or spiders. There were really hard-working classes, but it was worth it, because the classroom looks great!
However 3a class organized Pumpkin Day in their classroom. Students created sculptures made of carved pumpkins, and during this task they approved their cleverness. Some of the sculptures looked funny, other scared, and resembled strange creatures. Pumpkin heads beautifully decorated the classroom.

01013a

Więcej…

Mogliśmy to zobaczyć na żywo…popisy tancerzy z całego świata

We could see it live ... performances by dancers from around the world

Dnia 23 października 2018 r. rozpoczęły się w Kielcach w Hali Legionów Mistrzostwa Świata w hip hop, break dance i electric boogie IDO (Międzynarodowej Organizacji Tańca). Ponad trzy tysiące tancerzy z 35 państw europejskich a także Filipin, Indii czy Stanów Zjednoczonych rozpoczęło rywalizację o tytuł Mistrza Świata w tych tańcach, w różnych kategoriach wiekowych. Na tak prestiżowej imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów naszej szkoły, którzy na otwarciu imprezy mogli podziwiać mnóstwo barwnych i widowiskowych konkurencji.

On October 23, 2018 in Kielce in the Legions' Hall Hip hop began the World Championships in break dance and electric boogie IDO (International Dance Organization). Over three thousand dancers from 35 European countries as well as the Philippines, India and the United States began competing for the title of the World Champion in these dances, in various age categories. Obviously, we could not have missed such a prestigious event!

20181023 10462620181023 085450

Strona 6 z 79