Nowy rok szkolny 2018/2019

New school year 2018/2019

The opening ceremony of the 2018/2019 school year at the First Bilingual Primary School and the European Primary School was held on September 3, 2018. We met in excellent moods after the holidays. A warm welcome to our new students!

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Pierwszej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej i w Europejskiej Szkole Podstawowej odbyła się dnia 3 września 2018 roku. Spotkaliśmy się po wakacjach w znakomitych nastrojach. Serdecznie witamy w naszej szkole uczniów nowych klas!

1a031b01

Więcej…

Nowy rok szkolny 2018/2019

New school year 2018/2019

On September 3, 2018the inauguration ceremony of the 2018/2019 school year took place at the First Bilingual Junior High School and the First Bilingual High School in Kielce. A warm welcome to our all students!

Dnia 3 września 2018 roku odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Pierwszym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym oraz w Pierwszym Dwujęzycznym Gimnazjum w Kielcach. Serdecznie witamy w naszej szkole wszystkich uczniów!

jag01jag02

Więcej…

Dwujęzyczne Gimnazjum - I miejsce w województwie z języka angielskiego

Bilingual Junior High School - 1st place in English in the voivodship

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Nauczycielom najwyższego w województwie wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Zgodnie z wynikami podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

We would like to congratulate the Students and the Teachers for the highest score in the English exam in our voivodship.
According to the results given by the Central Examination.

Zakończenie roku szkolnego w szkołach podstawowych

End of the school year in primary schools

W szkole podstawowej nadszedł czas wakacji. W piątek, 22 czerwca podczas krótkiej uroczystości na Auli podsumowano kończący się rok szkolny i wyróżniono najbardziej pracowitych uczniów. Wszystkim życzymy ekscytujących wakacji pełnych przygód i wspomnień!

It's time for holidays in primary school. On Friday, June 22, during a short ceremony at the School Hall, the ending school year was summed up and the most diligent pupils were honoured. We wish you all an exciting holiday full of adventures and memories!

0104

Więcej…

Zakończenie roku w gimnazjum i liceum

End of the year in Junior High and High School

W piątek zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Piotr Hnidan, który w przemówieniu podziękował wszystkim za udany rok i bardzo dobre wyniki testu gimnazjalnego. Później rozśmieszył nas kabaret Gimbaza, który w zabawnym skeczu podsumował mijający rok. Następnie odbyła się najbardziej wzruszająca część uroczystości, czyli wystąpienie klasy trzeciej. Absolwenci przygotowali prezentację oraz podziękowania dla nauczycieli. Łzy popłynęły nawet u najtwardszych, a każdy z absolwentów pozostawił piękny ślad w sercach nauczycieli.

We finished the school year on Friday. The ceremony began with a speech given by the Director Piotr Hnidan who thanked everyone for a successful year and very good final test results. Later, the Gimbaza Cabaret made us laugh with a summary of the passing year. Next, the most touching part of the ceremony took place, that was the farewell of the third grade. Graduates prepared a presentation for teachers. Tears were shed even by the toughest, as each and every of the graduates left a beautiful mark in the hearts of teachers.

0302

Więcej…

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

The first session of the Youth Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z udziałem naszych uczniów Kai Kieloch uczennicy II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum oraz Dawida Dąbrowskiego ucznia klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego za nami. Młodzieżowi radni województwa spotkali się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. W poniedziałek, 18 czerwca, poznawali się i integrowali, zaś we wtorek po raz pierwszy zasiedli do wspólnych obrad. Razem z nimi sesję zainaugurował Arkadiusz Bąk, przewodniczący dorosłego sejmiku województwa. Dodawał otuchy młodzieży, a to mogło być potrzebne, bo pierwszą prowadzącą była najmłodsza w grupie 36 młodzieżowców Kaja Kieloch. Sesja rozpoczęła się wyborem przewodniczącego, następnie młodzież wybrała zastępcę oraz sekretarza. Nie powołano komisji, co ma nastąpić na kolejnych obradach młodzieżowców we wrześniu.

The first session of the Youth Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship with the participation of our students, Kaja Kieloch, the second grade student of the First Bilingual Junior High School and Dawid Dąbrowski, the second grade student of the First Bilingual High School, is behind us. The youth voivodeship councilors met at the Education Center in Wólka Milanowska. On Monday, June 18, they met and integrated, and on Tuesday they sat together for the first time. The session was inaugurated by Arkadiusz Bąk, chairman of the Adult Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship. He encouraged the youth, and that was very helpful, because the first host was Kaja Kieloch, the youngest participant from the group of 36. The session began with the election of the chairman, then the youth chose the deputy and the secretary. The commission has not been appointed. It will happen at the next youth meeting in September.

sejmik 1sejmik 2

Przekazanie nakrętek dla Kacpra i Kai

Bottle tops donation for Kacper and Kaja

Dnia 21. czerwca tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klasy 5. Bartek Klamczyński i Kacper Lewandowski wraz z opiekunką Samorządu Szkolnego Moniką Dulębą pojechali do Skarżyska przekazać nakrętki na rzecz Kai i Kacpra - dzieci chorych na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Uczniowie KSP i dzieci przymierzyli tam prawdziwe kaski i mieli okazję wsiąść do auta straży pożarnej.

On 21st June, the day before the end of the school year, the students of the fifth grade Bartek Klamczynski, Kacper Lewandowski and the teacher who takes care of the student government, Monika Dulemba, went to Skarżysko to donate bottle tops for Kaja and Kacper. These children have been suffering from spinal muscular atrophy (SMA). The students of our school and the children had a chance to try the firefighter helmet on and get into the fire engine.

0102

Więcej…

Wyniki konkursów Zuch

The results of Zuch competitions

Z przyjemnością informujemy, że pięcioro naszych uczniów zostało laureatami konkursów Zuch:
Mateusz Zarzycki z kl. 1b - laureat z języka angielskiego
Hanna Piątek z kl. 2a - laureatka z języka polskiego
Bartłomiej Kuźmiak z kl. 2e - laureat z języka polskiego
Hanna Wrzosek z kl. 2a - laureatka z matematyki
Matylda Żak z kl. 3a - laureatka z matematyki
Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w przyszłym roku!

We are pleased to announce that five of our students have been awarded the laureates of Zuch competitions:
Mateusz Zarzycki from class 1b - laureate in English
Hanna Piątek from class 2a - a laureate in Polish
Bartłomiej Kuźmiak from class 2e - laureate in Polish
Hanna Wrzosek from class 2a - a laureate in mathematics
Matylda Żak from class 3a - a laureate in mathematics
We congratulate all participants on the results obtained and wish them success next year!

Strona 6 z 75